ÅSIKT

Test på djur är självklart

DEBATT

Diana Chavlah: Prövas inte nya mediciner på djur tvingas försökspersoner ta större risker

1 av 2 | Foto: Försöksdjuren som Djurens Befrielsefront nyligen släppte ut dog troligen en plågsam död i stället för att rädda människoliv, skriver apotekarstudenten Diana Chavlah. Djurrättsorganisationer vill avskaffa djurförsök och anser att försök med cellkulturer är ett alternativ. Men enligt Diana Chavlah är människokroppen alltför komplex för att det skulle fungera.

Djurens Befrielsefront (DBF) släppte natten till måndagen den 17/4 lös 126 försöksdjur från Stockholms universitet. Den 24 april är försöksdjurens dag, en internationell aktionsdag mot djurförsök, men DBF valde alltså att tjuvstarta i år.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Diana Chavlah, 24 år, apotekarstudent, Uppsala och läser på Stureakademin

Jag ställer följande fråga till DBF och andra militanta djurrättsorganisationer: Har ni några bättre förslag på hur den medicinska forskningen ska bedrivas? För faktum är den att de avlade djur som släpptes lös måndagen den 17/4 troligen dött en lång och plågsam död i stället för att bidra till att rädda människoliv.

Djurrättsorganisationer vill avskaffa djurförsök och anser att försök med cellkulturer utgör ett alternativ. Men människokroppen är otroligt komplex.

Så komplex att man ännu inte lyckats klarlägga hur olika delar hänger ihop.

Ett organ som vår hjärna har exempelvis över flera miljarder kopplingar, vilket innebär att hjärnaktiviteten inte går att studera i cellkulturer.

Vi måste helt enkelt ta till djurförsök innan vi börjar testa substanser på människor för att förvissa oss om att den första testgruppen inte måste ta onödiga risker.

Idag finns lagfasta riktlinjer som avgör när man får och när man inte får använda djurförsök. Djur får endast användas då andra alternativ saknas och först efter en etisk prövning där djurens eventuella lidande vägs mot försöksresultatens betydelse.

Man kan i hög grad överföra resultat från djur till människa. Skillnaden i arvsmassa mellan mus och människa visar till exempel en korrelation på 95 procent och skillnaderna är mycket väl kartlagda. Eftersom alla däggdjur har mycket lika biokemiska processer har försök med möss betydligt högre tillförlitlighet än experiment i cellkulturer. (Den avgörande fördelen med cellkulturer är för övrigt att de är billiga att utföra.)

Reglerna för utprovning av läkemedel är noggranna och ändå kan det gå fel. I England kämpar fortfarande två av sex testpersoner, som skadades svårt vid en prövning av det nya antiinflammatoriska läkemedlet TGN1412, för sina liv.

Skulle man avskaffa djurförsök skulle försökspersoner tvingas ta väsentligt större risker och denna typ av händelser skulle bli betydligt vanligare.

På Djurens rätts hemsida kan man läsa tio osanna påståenden om djurförsök, varav alla inte kan bemötas här av utrymmesskäl.

Det första innebär att "man lika gärna skulle ha kunnat formulera problem som utgick från andra forskningsmetoder och/eller frågeställningar" (än djurförsök), vilket är gripet ur luften. Förr eller senare måste alla nya mediciner testas på något sätt. Det är frestande att föreslå djurrättsaktivister som försöksobjekt för otestade mediciner, men det vore förstås oförsvarligt.

Diana Chavlah