ÅSIKT

Trampa för livet

DEBATT

Debattörerna: Varför anpassas trafiken för bilar i stället för cyklar?

Den 20 februari tog statsminister Göran Persson iförd blå cykelhjälm några tramptag inför Göteborgs-Postens fotograf. Närmare rampljuset än så har cykeln inte kommit i den svenska debatten.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Trots att cykeln står för så många samhällsnyttiga värden är den fortfarande en närmast outnyttjad resurs. Detta till synes anspråkslösa fortskaffningsmedel på två muskeldrivna hjul kan avsevärt mildra flera av vår tids stora problem.

Det handlar om växthuseffekten, luftföroreningarna, oljeberoendet, energikrisen, den galopperande ohälsan med fetma, sjukskrivningar och vårdköer som följd. Men också om ökad livsglädje, energi och bättre ekonomi för många.

Cyklingen kan inte lösa alla problem, men den kan göra påtaglig skillnad. För att tala med Göran Persson: den som cyklar står inte i skuld - åtminstone inte särskilt mycket.

Regering, riksdag och kommuner kan inte enbart koncentrera sig på motorvägar, trängseltullar och biltunnlar. Cykeln är (i kombination med kollektivtrafik under vintermånaderna) ett billigare, enklare, nyttigare och miljövänligare sätt att lätta på problemtrycket.

I länder som Norge, Storbritannien, Belgien och Kanada står cyklingen högt på den politiska dagordningen med tydligt formulerade mål för hur mycket cyklingen ska öka under en definierad period. För att inte tala om Danmark och Holland. I staden Groningen - lika stor som Norrköping - görs 40 procent av alla arbetsresor med cykel.

Så långt lär vi inte komma i första tramptaget. Men vi kan, bör och faktiskt måste öka cyklingens andel av vårt samlade resande. Av hälsoskäl, av miljöskäl, för barnens skull - och för den förhöjda livskänsla som cykling ger.

Om en soffpotatis börjar cykla halverar han/hon risken att drabbas av hjärtinfarkt. Det är friskvårdsexperter ense om. Cykling är den idealiska, lågintensiva motion som vi alla behöver för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, åldersdiabetes och stress. Med cykeln till och från jobbet, skolan och affären fås denna livsnödvändiga motion på köpet.

Hälften av alla bilresor i landet är kortare än fem kilometer. De korta bilresorna står för tre procent av den totala körsträckan men svarar för 26 procent av avgasutsläppen. En övergång från bil till cykel på tio procent av de allra kortaste resorna skulle innebära en väsentlig ökning av cykeltrafiken -och en stor miljövinst.

Andelen barn som skjutsas i bil till skolan i stället för att cykla eller gå har ökat markant de senaste årtiondena, trots att majoriteten av Sveriges skolbarn har kortare skolväg än en kilometer. I kombination med minskad fysisk aktivitet - både i skolan och på fritiden - innebär det fler feta och ofriska barn.

Svensk Cykling är en nybildad branschorganisation med syfte att höja cyklingens status och få fler svenskar att cykla oftare. Vi tror att ökad cykling är vad Sverige behöver.

Det finns många frågor att ställa till politiker och beslutsfattare, till exempel de här:

Den som cyklar utomhus behöver inte cykla inomhus - men varför tillåts arbetsgivaren bara subventionera inomhuscyklingen?

Varför anpassas trafiken kring skolorna för bilar istället för cyklande barn?

Men vi ställer inga måste-krav, levererar inga detaljerade lösningar. Vi vill bara slå på dynamon och sätta ljus på cyklingen.

Det går aldrig att tvinga folk att cykla. Men det går att inspirera, motivera och argumentera för att fler svenskar väljer cykeln, både som vardagligt fortskaffningsmedel och som alternativ till annan motion eller rekreation.

Vi är inga cykelpuritaner som kräver att svenska folket ska trampa fram året runt, i spöregn och snöstorm. Vi vet att det är svårt att storhandla på cykel, och att bilen kan vara ett bättre val för längre resor. Men vi tror att cykelns ekerhjul är oändligt mycket bättre än bilismens ekorrhjul.

Ökad cykling kan göra Sverige renare, friskare och gladare.

Det är en utveckling som vi vill vara med och driva. Cykeln kan göra stor nytta, och det är hög tid att den används som ett redskap i samhällets tjänst.

Stefan Edman (Miljödebattör och utredare)