ÅSIKT

Försäkringskassan – en toppstyrd organisation

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

15 miljoner ärenden fattade Försäkringskassan beslut om i fjol. Det är inget lätthanterligt antal. Vi vet att många anställda inom Försäkringskassan går på knäna av för mycket arbete. Därför kanske det inte är så konstigt att det ofta blir fel i besluten. Riksrevisionsverket som granskat Försäkringskassans verksamhet visar att det finns brister i 15 procent av alla ärenden – alltså 2,25 miljoner ärenden och väldigt många människoöden.

Då är det heller inte så konstigt att människor i många fall känner sig misshandlade av Försäkringskassan. Den blir en fiende i stället för en hjälpande hand.

Riksrevisionen påtalar att problemen sedan länge är kända men att just ingenting görs för att förbättra situationen.

Det kanske blir så i toppstyrda organisationer. Handläggarna sliter för att uppfylla alla krav. Regelsystemet ska följas, siffrorna över långtidssjukskrivna ska putsas till och förbättras. Jag tvivlar på att handläggarnas erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Sker inte några revolutionerande åtgärder är mitt tips att Försäkringskassans handläggare själva hamnar i sjukskrivningsträsket.

Än sen, vem bryr sig? Inte Försäkringskassan och inte Riksrevisionen. Det är faktiskt inte första gången Försäkringskassan får den här typen av kritik.

Mejla oss: [email protected]

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM