Nya orättvisa regler hotar knäcka Pride

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Festivalarrangörer: Orimligt att vi ska betala dubbelt för polisbevakning

KÄRT BESVÄR Polisens närvaro är nödvändig för besökarnas trygghet.

Foto: Foto: Andreas Bardell

Svenska festivaler blir en allt viktigare del av Sveriges kulturliv. 4,5 miljoner unga och gamla träffas årligen på Storsjöyran, Peace & Love eller någon annan av landets festivaler. Landets besöksnäring skjuter i höjden samtidigt som det breda kulturutbudet lyckas falla de flesta i smaken.

Trots det är festivalernas framtid hotad. Dubblerade kostnader för polis och vakter riskerar att knäcka Sveriges mest populära festivaler. Detta för att polisen har gjort polisbevakning till en produkt som faktureras godtyckligt och orättvist.

Att vi arrangörer ska ta ansvar för konsekvenserna av våra arrangemang är rimligt och ingenting vi motsätter oss. För att över huvud taget få ett formellt tillstånd av polisen för att genomföra arrangemangen måste vi som arrangörer hålla med ordningsvakter, i en omfattning som polisen bestämmer. För en normalstor festival landar denna kostnad ofta på sjusiffriga belopp.

Det är däremot orimligt att vi, ideella och kommersiella aktörer, även ska ansvara och därmed betala för polisbevakningen utanför festivalområdet.

Polisens närvaro under arrangemang är många gånger essentiell. Ett exempel på detta är kulturfestivalen Stockholm Pride. Den polisiära närvaron är nödvändig för besökarnas trygghet. Det måste vara en självklarhet att polisen finns på plats där människor annars inte skulle känna sig trygga. Stockholm Pride är en manifestation för allas lika värde, rätten att vara sig själv – visserligen lagfäst men dessvärre inte självklar i dagens samhälle.

Om festivaler som Stockholm Pride skulle belastas med kostnaden för den polisiära närvaron skulle det bli svårt att genomföra dem. Kostnaden bör inte falla på den som manifesterar sin rätt att vara sig själv, utan på det samhälle som försöker utveckla ett klimat baserat på jämlikhet och öppenhet.

I dag råder dessutom en osäkerhet kring tillämpningen av reglerna, vilket skapar en osund konkurrens. I dag betalar kommunala bolag för polisiära insatser medan kommuner inte gör det. Idrottsbolag betalar, men inte idrottsföreningar. Dessutom tolkar polismyndigheter i olika län reglerna på olika sätt.

Osäkerheten blir ännu större när länspolisdistrikt i flera fall agerar mot de rekommendationer Rikspolisstyrelsen anger. Konsekvenserna får publiken ta när vissa län dräneras på kulturarrangemang.

Omtalade musikfestivalen Peace & Love, till exempel, lockar en världspublik och sätter Borlänge på kartan. De mervärden – och skatteintäkter – som festivalen genererar för hela regionen överstiger med råge den polisiära kostnad som nu hotar att knäcka arrangörens ekonomi.

Festivaler som drivs i bolagsform betalar skatt, så även festivalbesökarna. Att arrangören och i slutändan besökarna ännu en gång ska finansiera polisens arbete är orimligt.

Vi vill be justitieminister Beatrice Ask (M) att se över frågan och ge oss festivalarrangörer ett besked i ärendet.

Lennart Derehag

Karin Karlsson

Mia Samuelsson

Pär Wiktorsson

Joppe Pihlgren

Publisert: