Åkesson blundar för hotet mot demokratin

Annie Lööf och Fredrick Federley: Det är nu vi måste stå upp mot nationalism och aggressiv populism

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jimmie Åkesson tar inte hoten mot det öppna, rättssäkra och toleranta Europa på allvar, skriver Annie Lööf  och Fredrick Federley.
Foto: TT
Jimmie Åkesson tar inte hoten mot det öppna, rättssäkra och toleranta Europa på allvar, skriver Annie Lööf och Fredrick Federley.

DEBATT

DEBATT. I dagarna står Centerpartiet värd för politiker från tolv av våra systerpartier runtom i Europa, från såväl Spanien, Estland som Nederländerna. Liberala systerpartier med tydliga värderingar om tolerans och öppenhet. Våra värderingsmässiga vänner.

När sverigedemokrater väljer att åka till det allt mer totalitära Ungern för värderingsmässig inspiration väljer Centerpartiet motsatt väg. Utvecklingen i allt för stor del av Europa är skrämmande. Hur svenska partier förhåller sig till utvecklingen visar också på hur man ser på Sverige.

När Jimmie Åkesson i helgens lördagsintervju sade sig inte känna någon oro för exempelvis utvecklingen i Ungern och att kritiken mot Ungern ”är väldigt svepande” finns det all anledning att känna oro.

FN:s människorättskommitté kritiserar Ungern. Landet ändrar godtyckligt i grundlagen för att bättre passa regeringen, landet stänger ner universitet på politiska grunder och landet finns med i Transparency Internationals absoluta topp vad gäller de mest korrupta länderna i EU.

Utvärderingar av valkampanjen visar hur den statliga tv:n ensidigt gynnade regeringen och att retoriken i medierna var så partisk och så full av främlingsfientlighet att väljarna inte kunde göra informerade val.

Jimmie Åkessons svar på detta var att hävda att väljarna i Sverige inte heller kunde göra informerade val. Jimmie Åkesson tar helt enkelt inte hoten mot det öppna, rättssäkra och toleranta Europa på allvar. Detta är ytterst anmärkningsvärt.

Det som byggt Europa starkt hotas nu inifrån. Europa hålls samman av mer än bara fjällkedjor, vallmofält och motorvägar. Vi hålls samman av frihetliga värden och en stark gemenskap som växt fram efter de bägge världskrigens slakt.

Värden om rättssäkerhet, öppenhet och medmänsklighet har varit kärnan i bygget av den Europeiska unionen. Dessa värderingar utmanas nu över hela kontinenten. Så även i Sverige.

Centerpartiet vill vara garanten för att Sverige fortsatt värnar dessa frihetliga idéer och för att Sverige fortsätter vara ett värderingsmässigt föredöme i Europa. Tillsammans med våra liberala partivänner kommer vi ta fasta på hur vi bäst bemöter nationalism och aggressiv populism och hur vi med liberala idéer kan bygga en kontinent som i stället fylls av framtidstro och optimism.

Valen till riksdagen och Europaparlamentet 2018 och 2019 kommer att handla om värderingar. Vi ser runt om i Europa att auktoritära och främlingsfientliga partier växer sig starkare. I de val som har hållits det senaste året i våra europeiska grannländer har dessa partier tagit stora och farliga kliv framåt.  

Självklart finns fortsatt stora problem i Europa. Utanförskap göder intolerans. En ekonomi som fortfarande behöver bli betydligt mer konkurrenskraftig. Ett flyktingmottagande som är osolidariskt fördelat mellan medlemsstaterna. Hot från aggressiva grannländer.  Allt detta har pressat det europeiska samarbetet.

I detta landskap så är det lätt för nationalism och aggressiv populism att få fotfäste, trots att de inte har rätt lösningar. Den populism som breder ut sig splittrar Europa, men gör oss också mer sårbara för hot från ett allt mer totalitärt Ryssland.

Det behövs en annan riktning för Europa. En politik som ser värdet i handeln över gränser, i företagande och medmänsklighet. En politik som inte vänder kappan efter vinden. Centerpartiet och de vänner vi i dagarna samlar står för den riktningen.  

I valet i september kommer Europas blickar att riktas mot Sverige. Vilken väg kommer Sverige att välja? Väljer vi, likt andra länder i Europa, slutenhet och misstänkliggörande av våra medmänniskor, eller kommer vi att fortsätta stå upp för medmänsklighet och humanism?

För Centerpartiet är valet enkelt. Vi står för ett ledarskap som kan försvara de värderingar som historiskt byggt Europa starkt.

Det är så vi tar ansvar för att lösa de problem vi har i dag och det är så vi tar såväl Sverige och EU framåt.


Annie Lööf
Fredrick Federley


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE