ÅSIKT

Vi kan rädda miljön från rymden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Rymdforskning och miljöteknik står inte mot varandra

Björn Lindgren från Grön ungdom tycker att vi ska lägga våra resurser på affärsområdet miljöteknik. Att förenkla frågan om mänsklighetens utveckling till en kortsiktig ekonomisk fråga är enögt.

Dessutom försöker Lindgren få rymdforskning och miljöteknik att stå emot varandra. I själva verket går de precis hand i hand. Det är i rymden vi hittar lösningar på våra miljöproblem.

Förändringarna i klimatet är oroande, den kunskap vi har om förändringarna är bristfällig. Mer kunskap är det bästa vapnet mot den globala miljöförstöringen. Behovet av kontinuerlig övervakning av tillståndet i atmosfären, på jorden och i haven är stort.

Våren 2010 sköt Europeiska rymdstyrelsen upp Cryosat 2 i rymden. Satelliten kan mäta förändringarna i isarnas utbredning och tjocklek. Datan från satelliten gör att forskare kan läsa trender i avsmältningen.

Satellitmätningar är vårt främsta verktyg för att snabbt, regelbundet och opartiskt få överblick över platser var som helst på jorden och för att analysera de förändringar som sker. Satellitdatan ger en opartisk och detaljerad bild över hur tillståndet ser ut, och de kan användas för att kontrollera att miljömålen uppfylls, och observera konsekvenserna av miljöförstöringen.

Utan satelliter i rymden hade vi stått mer ovetande om planetens tillstånd. Vi hade aldrig vetat hur bra satelliter är för att kartlägga miljöhoten om vi inte hade haft djärva politiker som låtit människan bege sig ut i det okända.

Varför rymden? Vi har fått händer för att röra vid mirakel. Vi har fått hjärtan för att känna det omöjliga. Kan vi krypa tillbaka till sängen i våra begravningskläder? Mars säger att vi inte kan.

Rymden är ett laboratorium, ett experiment i alla former av allt, en oändlighet av möjligheter, egenskaper och platser som ropar efter utredning och prospektering. Rymden är en duk, så stor och tom som någon någonsin skapat, för det är skapelsen själv. Den kräver att vi ska måla över den med våra egna drömmar och fantasier.

Gustav Nipe

förbundsordförande Ung Pirat