Att stoppa visstidsfusk äventyrar inte jobben

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

TCO: Regeringen struntar i EU:s direktiv om anställningsformer

VILL HA EN LÖSNINGTCO-basen Eva Nordmark vill att regeringen bjuder in arbetsmarknadens parter för att hitta en lösning på frågan om visstidsarbete, så att den inte behöver avgöras i EU-domstolen.
VILL HA EN LÖSNINGTCO-basen Eva Nordmark vill att regeringen bjuder in arbetsmarknadens parter för att hitta en lösning på frågan om visstidsarbete, så att den inte behöver avgöras i EU-domstolen.

Missbruket av visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad har nu fått legitimitet från regeringen. Så blir konsekvensen när regeringen tillåter arbetsgivare att år ut och år in stapla timanställningar och korta anställningar på varandra utan att ge möjlighet för den enskilde till en fast anställning, eller tillsvidareanställning som det heter.

Med detta har regeringen ­ignorerat alla anställda som drabbas, behovet av ett bättre lagskydd, men också EU:s påpekanden om att den svenska lagen är för slapp i jämförelse med EU-direktivet. Nu får de som drabbas sätta hoppet till att Sverige fälls i EU-domstolen. Ska vi verkligen ha det så?

Redan för tre år sedan konstaterade EU-kommissionen, ­efter en anmälan från TCO, att Sverige bryter mot EU:s direktiv om visstidsarbete. Enligt direktivet får tidsbegränsade anställningar inte missbrukas genom att en arbetsgivare har samma person anställd på olika korta anställningar år ut och år in utan att ge dem en tillsvidareanställning.

Vi har hört två argument mot att förbättra skyddet för den ­enskilde. Det ena är att missbruk av visstidsanställningar inte skulle vara något stort problem och det andra är att arbetsgivaren blir ängslig för att anställa. Inget av argumenten håller.

Bara hos TCO:s medlemsförbund finns flera exempel på missbruk. Statliga myndigheter som växlar mellan olika typer av anställningar för att undvika ­lagens tidsgränser, flygbolag som säsongsanställer året runt, timanställda som aldrig kommer i närheten av en tillsvidare­anställning trots att de jobbar i stort sett varje dag hos samma arbetsgivare.

Exakt hur många det rör sig om kan ingen veta, men det är ­tillräcklig vanligt för att det förtjänar att tas på allvar.

Att stoppa visstidsmissbruket hotar inte jobben. TCO:s förslag till lösning ger möjlighet för en arbetsgivare att ha en person generöst tidsbegränsat anställd. Har man dock varit tidsbegränsat anställd hos samma arbets­givare i tre år under en femårsperiod menar vi att det ska ge rätt till en tillsvidareanställning. Det ger arbetsgivaren goda ­möjligheter att ta in vikarier, tillfälligt utöka arbetsstyrkan eller pröva anställda som man känner sig osäker på.

Vi räknar med att Kommissionen går vidare och väcker talan i EU-domstolen, vilket är det normala när en medlemsstat ­ignorerar ett motiverat yttrande. Rättsligt har regeringen en svag position. Så sent som i somras gjorde Arbetsmarknads­departementet själva i en utredning bedömningen att LAS ­måste ändras för att uppfylla EU-rättens krav.

Då varken svensk rätt ­eller EU-rätten ändrats sedan dess kan man fråga sig varför regeringen nu gör en annan bedömning. Regeringens hantering av visstidsmissbruket blir alltmer obegripligt och olyckligt. Nu önskar jag att regeringen snarast bjuder in parterna för att hitta en lösning. Det är bättre än att frågan avgörs i EU-domstolen.

Eva Nordmark

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN