Debatt

SD:s värderingar är motsatsen till våra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sverok: Därför kan man inte representera oss och SD samtidigt

Sverok organiserar 83000 unga som spelar rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN. Här från Dreamhack i Jönköping 2014. Personerna på bilden förekommer inte i texten.
Sverok organiserar 83000 unga som spelar rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN. Här från Dreamhack i Jönköping 2014. Personerna på bilden förekommer inte i texten.
Mattias Karlssons (SD) inlägg på Facebook om Sveroks beslut.

DEBATT. Sveriges största ungdomsförbund, Sverok – Spelhobbyförbundet, markerade tydligt emot rasism när vi röstade igenom motionen ”Inga rasister i Sverok” under vårt årsmöte. Beslutet visar hur förbundet ska förhålla sig till organisationer som står i motsats till våra värderingar om öppenhet, likabehandling, demokrati och jämställdhet. Sverigedemokraterna är ett exempel på en sådan organisation.

Beslutet innebär att du inte längre är välkommen att vara förtroendevald på förbundsnivå inom Sverok och samtidigt inneha en förtroendepost inom SD. SD:s gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, reagerade genast på beslutet på Facebook där han utmålade Sverok som en radikal vänsterorganisation och uppmanade till utomparlamentarisk kamp på alla fronter.

Som Sveriges största ungdomsförbund med 83 000 medlemmar är det viktigt med tydlighet. Våra medlemmar ska kunna känna sig trygga med vetskapen att företrädare för förbundet inte samtidigt motarbetar deras intressen på annat håll.

Detta innebär inte att personer som sympatiserar med SD inte skulle vara välkomna i förbundet. Det ger snarare ett besked till våra medlemmar om vilka värderingar förbundet står för, där hbtq-frågor och antirasism tas på allvar, och ger stöd för hur förbundsstyrelsen ska agera i framtida kontakter med organisationer som står i motsats till våra värderingar.

SD är den organisation som nämns vid namn i beslutet. Det är den organisation som är störst och mest närvarande i våra medlemmars vardag. Partiets värderingar är rakt motsatta från våra i en rad frågor. SD vill skära ner stöden till ungas organisering, de bidrar till normalisering av rasism med sitt motstånd till mångkultur och har vetorätt över tillsättandet av poster i sitt eget ungdomsförbund. Det är inte bara förkastligt utan även i allra högsta grad odemokratiskt.

Sverok är en politiskt oberoende organisation. Att vara politiskt oberoende är inte likställt med att vara opolitisk. Det är vår skyldighet att stå upp för de värderingar som förbundet står för och vi är på intet sätt ensamma om att göra denna typ av uttalande. För oss är det här beslutet en självklarhet. Även om det kan tolkas politiskt. Detta är dock inte en fråga om politik; det är en fråga om värderingar.

Vikten av att ta det här ställningstagandet just nu stärks enbart när Mattias Karlsson utmålar oss som ”radikalt vänster”, säger att det är ”hög tid för landets demokratiska nationalister och konservativa att på allvar ge sig in i den kamp som pågår om kulturen och det civila samhället” och att det inte kan ”bromsas och vändas enbart genom parlamentariska framgångar” samt att ”vänstern måste bemötas och tvingas till reträtt på alla fronter”.

Det är upprörande och karaktäristiskt för SD när Mattias Karlsson uppmanar till utomparlamentarisk kamp i stället för att förlita sig på de demokratiska principer som förde honom själv till makten. Det är en självklarhet för oss att visa var vi står och vi hoppas att fler agerar i samma riktning mot ett parti där demokrati endast åberopas när det är något som gynnar dem själva.

Sverok står för en öppen och inkluderande spelhobby där alla får vara med på lika villkor, något som även gäller personer som sympatiserar med SD. Men att företräda Sverok och samtidigt representera en organisation som har rakt motsatta värderingar som oss, som arbetar för att försämra villkoren för ungdomars organisering och som bidrar till ett mer polariserat och främlingsfientligt samhälle, det ser vi som en omöjlighet.

Alexander Hallberg

Tjarls Metzmaa

Sverok

Uttalandet som Sveroks riksmötet ställt sig bakom

Sverok är ett brett förbund och en demokratisk folkrörelse som tydligt ställer sig bakom principer som demokrati, öppenhet, jämställdhet och mångfald. Idag har det skett en normalisering där organisationer som till exempel Sverigedemokraterna, vilka arbetar emot dessa principer, ses som vilket parti som helst. Det är, i enlighet med Sveroks stadgar och värderingar, inte möjligt att vara förtroendevald representant för Sverok och samtidigt vara förtroendevald inom Sverigedemokraterna eller andra rörelser som aktivt arbetar emot dessa demokratiska principer.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Mattias Karlsson (politiker)

ÄMNEN I ARTIKELN

Mattias Karlsson (politiker)

Sverigedemokraterna

Sverok