Gör en Marshall-plan för Europas romer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Rickard Klerfors ger konkreta förslag för att bryta fattigdomen

Situationen med fattiga EU-medborgare som lever i misär i Sverige väcker både det bästa och det sämsta i oss. Många vill hjälpa – andra stöta bort. Det är värt att komma ihåg att vi definierar vilka vi är genom hur vi agerar mot de svagaste.

De avhysningar hittills har som ägt rum har varit meningslösa. De kostar oss skattebetalare samtidigt som de utsatta behandlas på ett sätt som inte är värdigt ett civiliserat samhälle. Lägren byggs snart upp någon annanstans.

Utifrån mitt eget arbete med den här gruppen EU-medborgare har jag följande förslag att komma med.

Tak över huvudet-garanti

Det är ingen långsiktig lösning men kan användas akut. Vid ett tidsbegränsat boende bör rådgivning ges. Frågan ”Vad vill du?” ställer ingen till EU-migranterna i dag – åtminstone inte systematiskt. Inför ett återvändande till hemlandet är rådgivning en god förberedelse för individen.

  Inventera problemen

För att i grunden kunna ändra på förhållandena i ett lokalsamhälle måste vi ha en detaljerad problembeskrivning. Först då vet vi precis vilka insatser som kan ge till verklig förändring.

Hjärta till hjärta har identifierat fyra fokusområden runt om i byar och bosättningar i Rumänien (omfattningen kan variera mellan olika platser): utbildning, hälsa, försörjning genom arbete samt strukturella insatser för identitet och ägande.

Upprätta ett strukturerat nätverk i Rumänien

Hjärta till Hjärta har varit med och kartlagt de svenska organisationer som gör insatser i Rumänien. Detta kontaktnät kan vara värdefullt för dem som återvänder.

Vår organisation bygger en struktur med kompetenta områdesansvariga och lokala samarbetspartners i Rumänien. Vi vill samverka och bygga nätverk med svenska aktionsgrupper, organisationer, kyrkor och kommuner. Kan vi förena våra ansträngningar kommer vi från det svenska samhället kunna göra betydande insatser för att komma åt orsakerna till den desperata migration vi ser i dag.

En Marshall-plan för Europas romer

Efter andra världskriget upprättades en plan för återuppbyggnad av Europa, den så kallade Marshall-planen. Vi behöver i dag ta fram en gemensam strategi för inkludering av den romska minoriteten i Europa, för fattigdomsbekämpning och ett gott hushållande av befintliga resurser. Nu behövs en Marshall-plan för Europas romer.

Proportioner på problemet

I den allmänna debatten har det lyfts fram att antalet tiggare ökat markant. Det är riktigt men vi har inte frågat oss om en del av vår missriktade solidaritet faktiskt kan vara en av förklaringarna till ökningen. Det finns i dag uppskattningsvis runt 5000 EU-migranter i Sverige från Bulgarien och Rumänien. Många av dem är romer men inte alla. Samtidigt så lever bara i Rumänien mellan två och tre miljoner romer. Av dessa lever cirka 90 procent under den rumänska fattigdomsgränsen. Vi har alltså 5000 EU-migranter i Sverige i dag – men bara i Rumänien finns det cirka 1 800 000 potentiella migranter.

Gör upp med vår egen attityd

Vi måste inse att den främsta resursen till att nå en hållbar förändring är individerna själva. Vi måste bort från en osund välgörenhetsmentalitet och inse att dessa människor har traditioner, erfarenheter, kunnande och vilja att arbeta. Vår ”jultomte-inställning” riskerar hålla dem kvar i beroende och underdånighet – det är nu ca 160 år sedan slaveriet avskaffades i Rumänien men fortfarande lever många av deras ättlingar under samma förhållanden. Ska vi verkligen vara en generation som kvarhåller dem i denna ställning – även om vi gör det i tomtedräkt?

Låt oss stå upp för ett öppet och fredligt Europa. Vi måste motverka främlingsfientlighet, rasism och rashat. Vi måste stå upp för alla människors lika värde men låt oss göra det välorganiserat och realistiskt! Vi måste lära oss av historien – rashat och etnisk diskriminering leder aldrig till ett välmående samhälle.

Rickard Klerfors

Hjärta till Hjärta

Läs mer

Lägren i Malmö – en kåkstad har vuxit upp i Pildammsparken.

Resan till Sverige – familjerna som skuldsätter sig för att resa till Sverige och tigga.

Barnen som blev kvar – om barnen som väntar i Rumänien medan deras föräldrar tigger i Sverige.

Detta flyr de i från – Aftonbladets ledarredaktion besökta romska samhällen i Rumänien.

Det är fattigdomen vi måste bekämpa – förslag på åtgärder från Aftonbladets ledarredaktion.

DEBATT Gör en Marshall-plan för Europas romer – Rickard Klerfors, Hjärta till hjärta, skriver.

DEBATT Att förbjuda tiggeri löser inga problem – Marika Markovits, Stockholms stadsmission, skriver.

Streck i debatten

Det här kommentarsfältet har vi stängt. Tyvärr kan man inte läsa tidigare gjorda inlägg, en teknisk brist vi är medvetna om. /Debattredaktionen

Publisert: