En handlingsplan mot rasism kommer 2016

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Alice Bah Kuhnke (MP) om arbetet mot rasism

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP).
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP).

REPLIK. Rasismen är ett av de stora samhällsproblemen i vår tid. Vi behöver i handling förstå att kampen mot rasism måste utgå från förståelsen för att rasismen inte är ett isolerat problem. Den finns överallt i vårt samhälle och den tar sig många olika uttryck.

Som kultur- och demokratiminister är jag ansvarig i regeringen mänskliga rättigheter, hbtq-frågor, samiska frågor och arbetet mot rasism och diskriminering. Varje dag blir jag påmind om alla de utmaningar vi har för att strategiskt och målinriktat arbeta för att rasism och diskriminering inte ska ha någon plats i vårt land.

Av just denna anledning har regeringen meddelat att vi kommer arbeta fram en nationell handlingsplan mot rasism och hatbrott. Strategin kommer att omfatta insatser mot olika former av rasism och fientligheter – däribland afrofobi, antisemitism, antiziganism, homofobi, islamofobi, transfobi och rasism mot samer.

Under hösten har jag som en del av arbetet bjudit in till ett antal dialoger med civilsamhället, om hur rasism, diskriminering och hatbrott tar sig uttryck och hur den drabbar människor i Sverige i dag. Jag har också vid de många samtalen tagit emot ett stort antal förslag på åtgärder för att komma till bukt med problemen.

Handlingsplanen kommer att presenteras under nästa år, men regeringen agerar redan nu för arbetet ska komma igång. I budgetförslaget för 2016 har vi kraftigt förstärkt arbetet mot diskriminering, med ökade anslag till Diskrimineringsombudsmannen, antidiskrimineringsbyråerna, hbtq-rörelsen, funktionshinderrörelsen och arbetet mot rasism.

Vi har även annonserat att regeringen ämnar föreslå för riksdagen att en oberoende MR-institution ska inrättas, för att granska hur Sverige uppfyller de internationella åtaganden vi gjort vad gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Under 2015 har regeringen dessutom gett Diskrimineringsombudsmannen, Forum för levande historia och Skolverket i uppdrag att intensifiera sitt arbete mot rasism.

Det kommer att ta tid att bekämpa rasismen och det kommer inta att vara lätt, men det kommer att gå. Under de senaste månaderna har vi sett hur många människor mobiliserar sig för alla människors lika värde. Vi är många. Det ger hopp för framtiden om ett Sverige där alla kan leva sina liv som de vill, ett Sverige fritt från rasism och diskriminering.

Alice Bah Kuhnke,

kultur- och demokratiminister (MP)

Publisert: