ÅSIKT

Porta sexualförövarna från badhuset i stället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Anna König Jerlmyr (M): Att könssegregera
poolerna är helt fel väg att gå

1 av 2 | Foto: Lars Ottosson
Eriksdalsbadet i Stockholm inför separerata bubbelpooler för män och kvinnor efter att kvinnor blivit utsatta för trakasserier.
Anna König Jerlmyr.

DEBATT. Det är oacceptabelt att det kommunala badhuset, Eriksdalsbadet i Stockholm, separerar män och kvinnor för att vissa män inte kan sköta sig. Kommunen måste agera resolut genom att sätta in fler badvakter och porta de som inte kan kontrollera sina händer.

Vi moderater kommer aldrig acceptera att vi skapar ett samhälle där män och kvinnor skiljs åt.

I mitt Stockholm ska vi arbeta för att minska segregationen såväl mellan män och kvinnor som mellan svenskfödda och icke svensk födda. Ett samhälle där alla medborgare, oavsett bakgrund, kön och sexuell läggning får möjlighet att komma till sin rätt blir också ett rikare samhälle.

Därför är beslutet att separera poolerna felaktig och skadligt, Stockholms stad sänder ut helt fel signaler. I stället för att separera poolerna måste kommunen och staten peka med hela handen och visa att i vårt samhälle ska vi ha mindre segregation, inte mer.

Kvinnor måste känna sig fredade när de rör sig ute, oavsett om det är på det lokala torget eller i det kommunala badhuset.

Därför är det helt centralt att kommunen förmår att upprätthålla ordningen och att de få som begår brott polisanmäls och portas från baden.

Genom att göra denna typ av uppdelning visar Stockholm stad på att män och kvinnor inte kan vistas i samma miljöer och ger efter för en otidsenlig syn på kvinnor. Jag hade väntat mig mer av en majoritet bestående av partier som uttalat kallar sig feministiska.

Händelserna i Eriksdalsbadet är enskilda händelser men vi ser tyvärr att denna typ av enkla lösningar tas till alltför ofta.

Stockholm stad behöver därför ta sitt ansvar. Det är uppseendeväckande att majoriteten i Stockholm stad som är bestående av partier som uttalat kallar sig feministiska accepterar denna utveckling.

Jag kräver att majoriteten i Stockholm ledd av Karin Wanngård (S) tydligt markerar att kvinnor och män har lika rätt att vistas i stadens badhus utan att behöva trakasseras och att de återtar beslutet om separata badpooler.

Kan man porta huliganer från fotbollsmatcher måste man kunna porta sexualförövare från badhus.

Åtgärderna måste sättas in mot förövarna i stället för att som nu skapa segregation baserat på kön i Sveriges huvudstad.

Gör om, gör rätt och stå upp för de mänskliga rättigheter som de rödgrönrosa säger sig värna.

Anna König Jerlmyr

Oppositionsborgarråd (M)

Stockholms stad

ARTIKELN HANDLAR OM