Svenska företag måste agera mot tvångsarbete

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Fackförbund: Ving och Fritidsresor brister i etik i Thailand

Elisabeth Åberg, Unionen, och Therese Guovelin, HRF.
Elisabeth Åberg, Unionen, och Therese Guovelin, HRF.

Fritidsresor och Ving har akuta brister i sitt etiska arbete i Thailand. Det visar rapporten ”Ingen solskenshistoria” som nätverket ”Schyst resande” gjort. Ett tvätteri i Phuket använder sig av tvångsarbete – här arbetar burmesiska migranter under vidriga förhållanden. Tvätteriet utför tjänster åt hotell som både Ving och Fritidsresor anlitar, enligt anställda på tvätteriet.

”Schyst resande” pekade på 2012 att det fanns barn mellan 14 och 16 år som jobbade med samma tunga arbetsuppgifter som de vuxna på tvätteriet fast till lägre lön. Migranterna utsattes för vapenhot när de ville få tillbaka sina pass, som hade tagits i beslag av arbetsgivaren. Nu har den thailändska organisationen Foundation for Education and Development (FED) gjort en uppföljning som visar att tvångsarbetet kvarstår. Nu sätter vi i Hotell- och restaurangfacket och Unionen, som båda är medlemmar i nätverket ”Schyst resande”, mer press på Fritidsresor och Ving!

De svenska charterbolagen har bara borstat av sig vår kritik. Trots våra påtryckningar är resultaten magra. Fritidsresor har valt att överlämna vår rapport till thailändska myndigheter men har inte själva agerat i det enskilda fallet. De säger att inget av deras hotell längre anlitar tvätteriet, men anställda på tvätteriet hävdar motsatsen. Agerandet är anmärkningsvärt även om Fritidsresor skulle ha avslutat samarbetet. Enligt FN:s ramverk har företag ansvar för att förbättra situationen och kan inte bara lämna arbetarna i sticket.

Ving gjorde två besök vid tvätteriet under 2012-2013 men träffade då bara arbetare som hade stark koppling till tvätteriets ledning. De mötte inga av arbetarna som utnyttjats. Migrantarbetarnas tillfälliga pass och arbetstillstånd är fortfarande beslagtagna. De måste betala en deposition som motsvarar en tredjedels månadslön till sin arbetsgivare för att få tillbaka passen. Någon betald semester existerar inte på tvätteriet. Det har heller inte hänt mycket med den löneökning som ledningen utlovat. Lönen höjdes visserligen från 240 till 300 Baht per dag, så att lönen nu ligger på minimilön enligt thailändsk lag. Men samtidigt har arbetsgivaren slutat att betala ut en bonus som tidigare gavs till alla – så nästan hela löneökningen har gått om intet.

Sedan 2012 har också 50 arbetare slutat. Flera av dem blev avskedade för att de hade vittnat om arbetsförhållandena och andra slutade för att de inte längre stod ut.

Nu måste Ving och Fritidsresor agera kraftfullt för att stoppa kränkningarna av de mänskliga rättigheterna på tvätteriet. ”Schyst resande” föreslår en rad åtgärder som vi instämmer i:

Ving och Fritidsresor bör snarast träffa berörda lokala organisationer och fackförbund i Phuket för att diskutera åtgärder.

Researrangörerna måste ge tvätteriarbetarna information om vart de kan vända sig när de får problem.

Experter måste genomföra regelbundna kontroller av arbetsvillkoren på tvätteriet. Kontrollerna måste vara oanmälda och inte innebära risk för repressalier för arbetarna.

Gör en grundlig riskanalys gällande mänskliga rättigheter på resmålen och arbeta förebyggande samt ingripa när kränkningar uppstår, i enlighet med FN:s ramverk.

Hur länge kan Ving och Fritidsresor låta bli att agera? Tvätteriet är förmodligen bara ett skräckexempel. Risken är stor att liknande kränkningar av mänskliga rättigheter sker och kommer att ske hos leverantörer till charterbolag. De svenska företagen har en stor makt – men de väljer att blunda för problemen.

Therese Guovelin,

ordförande, Hotell- och restaurangfacket

Elisabeth Åberg,

CSR-expert, Unionen

Publicerad: