ÅSIKT

Vi måste tillåtas protestera mot tvångsutvisningarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Polisen och SL samverkar för att försvåra för dem som vill visa sin motvilja mot dagens asylsystem.

Den 20 maj utvisades tolv människor till Afghanistan från flyktingsförvaret i Märsta. Polisen försöker genomföra dessa deportationer i det tysta och gör därför sitt bästa för att försvåra för de som vill åka dit och protestera. Busshållplatser i nära anslutning till förvaret dras in och informationen om utvisningen är knapphändig om inte icke-existerande.

Utrikesdepartementet har sedan 2006 avrått svenska medborgare att åka till Afghanistan på grund av det rådande säkerhetsläget. UNHCR beskriver en fortsatt instabil säkerhetssituation och det kommer fram berättelser från tidigare tvångsutvisade som arresterats direkt på flygplatsen i Afghanistan. Detta till trots verkar Migrationsverket inte ha några problem med att utvisa människor dit. Det är självklart att många kommer vilja protestera.

Enligt Rikspolisstyrelsen accepterar Afghanistan bara flyktingar som återvänder frivilligt. Trots det genomförs sådana deportationer. Sverige fick nyligen kritik från EU för bristande öppenhet och insyn i sin hantering av tvångsutvisningar. En brist som aktivister och vänner till de som skulle utvisas fick erfara. De som försökte ta sig till förvaret för att protestera möttes av indragna busshållplatser, på polisens inrådan.

 – Som vi ser det är det för att förhindra att vi ska kunna demonstrera och protestera mot utvisningarna. Vi ser det som en inskränkning av våra demokratiska rättigheter och ett sätt att göra det ännu jävligare för de som ska deporteras. De kan ju inte ens se att vi är där och veta att folk stödjer dem, säger Therese Johansson till tidningen ETC.
Det visade sig även att de som skulle utvisas fick sina mobiltelefoner avstängda och fördes in i en buss med dold registreringsskylt i vilken de sedan kördes till flygplatsen.

Polisen och SL samverkar för att försvåra för dem som vill visa sin motvilja mot dagens asylsystem. När de aktivt försvårar möjligheten att protestera motverkar de den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Det är inte olagligt att stå utanför avspärrningarna. Det är inte olagligt att protestera mot en utvisning. Det är inte olagligt att visa stöd för människorna som utvisas. Protester som har icke-våld som princip klassificeras som en "ordningsstörning". Så motiverar polisen att de drar in hållplatser.

Representanter från riksdagspartierna diskuterade migrationspolitik i onsdags på Kulturhuset i Stockholm. Deltagarna fick frågan "Ska vi utvisa människor till ett land som UD avråder folk från att åka till?". Fem politiker svarade nej. Det var tre representanter från riksdagspartierna: Fredrick Federley (C), Maria Ferm (MP), Kalle Larsson (V) samt två personer från ungdomsförbunden: Erik Bengtzboe (MUF) och Sara Yazdanfar (SSU).

Det finns alltså fog för att stoppa dessa utvisningar. UD avråder resor till Afghanistan, EU och andra organisationer kritiserar tvångsutvisningarna och flera politiker vill se att de upphör nu. Vi kräver att polisen, Migrationsverket och politikerna tar ansvar för situationen som den ser ut idag. Tvångsutvisningarna till Afghanistan behöver stoppas omedelbart. Fram tills dess måste polisen sluta förhindra aktivister från att protestera och visa en större öppenhet i hur de arbetar. Fram tills vi har en värld utan gränser bör vi diskutera vilket samhälle vi vill leva i. Det är säkerligen inte ett land där myndigheter inskränker yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Isabella Andersson, Ordförande Ungdom Mot Rasism

Hala Mohammed, Ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund
Sara Thiringer, Ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Foujan Rouzbeh, aktivist och riksdagskandidat F!

Hjalte Lagercrantz, redaktionen Flyktingarna.se

Tanvir Mansur, skribent och debattör

Jorge Londoño, asylrättsaktivist