ÅSIKT

MP:s nedskärning på polisen är oseriös

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Slutreplik från Beatrice Ask (M) om polisens arbete

I sin replik undviker Maria Ferm (MP) att svara på hur över en kvarts miljard kronor i minskade polisresurser ska göra Sverige tryggare. MP kallar nedskärningen för en ”effektivisering”, utan att ange vilka uppgifter som ska flyttas från polisen, vilka myndigheter som ska ta över eller vilka resurser de myndigheterna ska ges. Det är inte seriöst.

Allmänhetens förtroende för polisen är högt. De flesta är överens om att polisen står inför utmaningar. Kärnuppgifterna måste prioriteras och brottsuppklarningen förbättras. Därför har regeringen bland annat tillsatt en utredning om en renodling av polisens arbetsuppgifter. Samtidigt pågår ett arbete om en effektivare rättskedja. Polisens synlighet och tillgänglighet ska fortsätta öka. Men vi når inte dit genom nedskärningar. Alliansen lovar att Sverige fortsatt ska ha 20 000 poliser. Kan MP utställa samma löfte?

Maria Ferm bekräftar i sin replik att MP vill sänka straffen för grova brott såsom mord, grov kvinnofridskränkning och grova narkotikabrott. Alliansen står upp för att påföljder ska stå i proportion till brottens allvar. Det handlar om hur samhället ser på brotten och om upprättelse för brottsoffer och dess anhöriga.

Jag välkomnar att MP vill diskutera rättspolitik inför valet. Det är viktiga valfrågor. För väljarnas skull borde MP även diskutera det med sin tilltänkta partner Socialdemokraterna. Det gäller inte minst polisens resurser och frågan om hur mycket de rödgröna anser att påföljderna ska mildras. 

Beatrice Ask (M)

Justitieminister