Stoppa Sveriges köp av israeliska vapen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Åsa Romson (MP): Kalla hem Sveriges militärattaché och stoppa vapenimporten från Israel

Bombattackerna mot Gaza har nu pågått i snart tre veckor.

Israels bomber över Gaza har med råge passerat gränsen för vad som är proportionellt. Tydligast syns det i det växande antalet civila palestinier som dödas dagligen. Igår besköts en skola som 3 300 civila hade sökt skydd i, bland dem många barn och äldre. 19 personer dödades och cirka hundra skadades.

Israels militär är mycket stark och i utvecklingen av vapensystem och upprätthållande av stridsarsenalen samarbetar de med flera andra länder, bland annat USA och Sverige. Trots att Sverige sedan länge inte anser det acceptabelt att exportera svenska vapen till Israel så ser man mellan fingrarna med köpen av Israeliskt krigsmaterial.

Sverige importerar årligen vapen och krigsmateriel från Israel. Över det senaste decenniet handlar det om hundratals miljoner kronor. Exempelvis är det sannolikt samma vapensystem som importerats och installerats i Jas 39 Gripen som nu används i flyganfallen mot Gaza.

Israels vapenindustri bekostas till 60 procent av exportintäkter. Därmed är Sverige med och finansierar utvecklingen av de vapen som nu dagligen dödar civila däribland många barn i Gaza.

Miljöpartiet vill se ett tydligt stopp för det Sveriges militära samarbete med Israel så länge landet inte respekterar folkrätten. Vi kräver att den svenska militärattachén i Tel Aviv kallas hem och att Sveriges import av vapen från Israel stoppas.

Tyvärr tycks dessa krav bli en konflikt- och blockfråga inför riksdagsvalet. Socialdemokraterna anslöt sig nyligen till kravet att stoppa vapenimporten från Israel medan Moderaterna uttalat att de inte ser något stort problem med att Sverige har ett vapensamarbete med Israel.

Det är bra att Reinfeldt och Bildt, tillsammans med många länders representanter, har tagit till orda och krävt eldupphör från Israel och Hamas. Det är krav som också Miljöpartiet ställer. Men samtidigt som orden uttalas så ökar antalet dödade civila i Gaza. Orden med krav på eldupphör saknar kraft då det svensk-israeliska vapensamarbetet tillåts fortsätta som om inget har hänt.

Om kravet på eldupphör ska få legitimitet och kraft måste de följas upp med handling. Att stoppa vapensamarbetet är det minsta Sverige kan göra.

Åsa Romson (MP)

Publicerad: