ÅSIKT

Hjälp Syriens barn till en framtid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

UNHCR Norra Europa: Grannländerna går på knäna av flyktingströmmarna

Foto: Magnus Wennman

Konflikten i Syrien går nu in på sitt femte år. Ingen tror att krisen kommer att lösas inom en överskådlig framtid. Nästan åtta miljoner är på flykt inne i Syrien. Människor som har tvingats lämna sina hem och söka sig till tält, skjul, containers eller tränga ihop sig hos släktingar för att undvika striderna.

Många försöker lämna landet, för att rädda livet på sig och sina familjer. Fyra miljoner människor har lyckats. De allra flesta lever idag i Syriens grannländer. Bara fem procent, 220 000 personer, har tagit sig till Europa och sökt asyl här.

Mer än hälften av de som flytt våldet är barn, de flesta av dem inte ens elva år gamla. Många har fått sina hem sönderbombade. Många har sett kompisar, föräldrar och syskon dödas. En vardag med skola, dagis och familjeliv, har förbytts till en tröstlös och oviss väntan, i flyktingläger och tillfälliga boenden. En väntan på en framtid.

Freden i Syrien är långt borta och dessa barn behöver hjälp nu. De behöver trygghet och de behöver gå i skolan, annars riskerar de att bli en förlorad generation. En generation som aldrig fått vara barn, men inte heller får förutsättningar att klara sig som vuxna.

Sverige tar emot näst flest syriska flyktingar i Europa. Trots de stora utmaningarna det innebär har Sverige lyckats behålla en rättsäker asylprocess. Sveriges system för flyktingmottagande har rönt stort intresse från omvärlden. Många länder ser Sverige som ett föredöme och studerar hur Migrationsverket arbetar, för att kunna förbättra sin egen asylprocess och flyktingmottagning.

FN:s flyktingorgan UNHCR både uppskattar och stödjer Migrationsverket i deras arbete. Samtidigt ser vi stora utmaningar för framtiden.

Syriens grannländer går på knäna under flyktingströmmarna. En tredjedel av Libanons befolkning, 1,2 miljoner människor, är idag flyktingar. Landet hotar att kollapsa när skolor, bostäder, avlopp, sjukhus, ja ingenting, räcker till. Före kriget var Syrien det land i världen som tog emot näst flest flyktingar i världen. I dag, fyra år senare, är syrierna själva den största flyktinggruppen.

UNHCR uppmanar alla länder i Europa att ta sitt ansvar. För Sveriges del handlar det om att fortsätta visa vägen. Visa att det går att ha en rättsäker asylprocess och ett humant mottagande, där flyktingarnas rättigheter respekteras. På det sättet kan Sverige också med auktoritet övertyga andra länder att ta sitt ansvar.

Men det räcker inte, det behövs också akut hjälp i dag. Sverige är redan, genom sitt bistånd, en av de allra största givarna till UNHCR. Ett viktigt bistånd som gör att vi kan hjälpa människor på flykt. Både inne i Syrien och i dess grannländer: med mat, vatten, sjukvård och andra förnödenheter.

Men mycket mer pengar behövs än det UNHCR får av Sverige och andra länder. Vi vädjar därför till privatpersoner, företag och andra som vill hjälpa till, att stödja vårt arbete. Hjälp oss att ge Syriens barn en framtid.

Vi kan ge barnen hoppet åter. Barn som flytt skolor, leksaker, kompisar, godisaffären på hörnet, böckerna, gosedjur, den trygga sängen, ett varmt kök, en kram från pappa innan skolan.

Vi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa dem.

Pia Prytz Phiri

Regionchef UNHCR Norra Europa

ARTIKELN HANDLAR OM

Syrien

UNHCR