Debatt

Vi ska inte ta emot färre – utan bättre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Kommunalråd (FP): Vi är inte redo att ta emot alla som flyr – men vi kan bli

Daniel Andersson, kommunalråd (FP) i Linköping.
Daniel Andersson, kommunalråd (FP) i Linköping.

När omvärlden står i brand och människor flyr för sina liv är svaret inte att försöka stänga gränserna. När den internationella solidariteten testas måste vi i Folkpartiet orka stå upp för de mänskliga rättigheterna och för en human flyktingpolitik. Jag uppmanar partistyrelsen att presentera en ambitiös integrationspolitik som ger plats för fler i samhället. Sverige är och ska vara en humanitär stormakt även i framtiden.

Den senaste veckans debatt har skapat en bild av Folkpartiets värderingar och verklighetsbeskrivning som jag och många med mig inte känner igen oss i. Folkpartiet har alltid varit en stark röst för asylrätten och internationell solidaritet. Vi behöver stå upp för en handlingskraftig integrationspolitik, men det innebär inte att vi ska sänka ambitionerna i migrationspolitiken. Fram till Folkpartiets landsmöte i höst kommer jag och många med mig arbeta för att Folkpartiet ska driva en human flyktingpolitik kombinerat med kraftfulla insatser för att möta integrationsutmaningarna.

Under de närmaste åren förväntas fler människor än någonsin söka sig en fristad och trygghet i Sverige. I dag är vårt land inte redo att ge dem det mottagande som behövs för att de ska komma in i det svenska samhället. Vi har inte bostäder för att ta emot alla som flyr från terror och krig. Trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden är alltför höga. Men dessa utmaningar kan vi hantera med rätt åtgärder. Åtgärder som inte innebär att sända nyanlända flyktingar tillbaka till det helvete de har flytt ifrån.

Vi allianspartier måste vara självkritiska. Folkpartiet har haft ansvar för integrationsfrågorna under tiden i regeringen och vi har inte mött utmaningarna effektivt nog. Trots fagert tal om öppna hjärtan var Reinfeldt och Borg inte redo att ta det ekonomiska ansvaret för de insatser som krävs ute i kommunerna. Svensk integrationsdebatt är i stort behov av nya idéer och ett öppet debattklimat. Jag välkomnar att Folkpartiet har tagit sig an den debatten med utgångspunkt i jobbens betydelse. I det avseendet är vår partistyrelse värd en eloge. Delar av förslagen är kontroversiella men förtjänar att diskuteras.

Men trots behovet av debatt så är veckans förslag från fyra tunga partikollegor att låta kommunerna sätta tak för det svenska flyktingmottagandet en stor besvikelse. Mina förhoppningar om trovärdiga förslag för förbättrad integration möttes i stället av ett utspel som tacklar integrationsutmaningarna genom en migrationspolitik som vänder ryggen åt människor i behov av skydd. I ett enda slag lyckas de därmed sälja ut såväl Folkpartiets värdegrund som de mänskliga rättigheterna.

Folkpartiet måste formulera förslag om hur vi kan ge flyende människor en plats i Sverige. Staten måste i extraordinära situationer ta större ansvar och ta kostnaden för flyktingar under en längre tid efter deras ankomst. Migrationsverket måste kunna driva egna boenden som startas i dialog med kommunerna. Kommuner måste anstränga sig hårdare för att åstadkomma nya lösningar i stället för att hänvisa till platsbrist. Temporära modulbostäder och tillfälligt lägre boendestandard måste prövas. Att leva trångbott i Sverige är bättre än att torteras i Mosul. Möjligheterna att få arbete måste förbättras genom att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och förbättra människors möjligheter att validera sina betyg, få kompletteringsutbildning och lära sig svenska. Dessa frågor borde krismedvetna folkpartister ägna sin tankekraft åt.

Daniel Andersson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik