ÅSIKT

Därför överklagade vi att göra Gävle till en fristad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Gävlemoderater: Vi är varken kultur- eller främlingsfientliga – men lagen måste följas

Daniel Kvarnlöf

Att om möjligt erbjuda en fristad till en förföljd människa, kulturabetare eller inte, är för oss som moderater en självklarhet. Vår ideologi står starkt förankrad i frihet och ansvar. Alla människor har rätt att leva i trygghet, frihet och att utrycka sig. Därför tar vårt parti nationellt, såväl som lokalt ett stort ansvar för både migration och kulturpolitik.

Skälet till att överklaga fullmäktiges beslut är därför inte som det framställts i debatten. Skälet är inte att vi är kulturfientiga. Skälet är inte heller att vi inte vill ge trygghet åt en behövande. Skälet till Daniel Kvarnlöfs beslut att överklaga, som fattades med den moderata fullmäktigegruppens goda minne, är helt enkelt en känsla av att fullmäktigebeslutet inte var korrekt utifrån de lagar som reglerar kommunal verksamhet. Förvaltningsrättens dom visar också att det var en korrekt analys. Fullmäktiges beslut strider mot lagen.

Skälet till att Gävle kommun inte blir en fristadskommun är alltså inte Gävlemoderaternas agerande, utan att det inte är tillåtet enligt lag. Om fristadssystemet rasar för att domen vinner laga kraft, är systemet som det är utformat i dag inte är kompatibelt med kommunallagen. I vår mening har ingen vunnit eller förlorat. Det har helt enkelt skickats en signal om att något behöver ändras.

Att ändra lagen så att kommuner får syssla med utrikespolitik är direkt olämpligt. Vi hoppas därför att kulturdepartementet snarast konstruerar ett nytt system som inte tvingar kommuner till utrikespolitiska ställningstaganden. Ett system som möjliggör för förföljda kulturarbetare att få de skydd de såväl behöver.

Gävlemoderaterna driver oppositionspolitik i en kommun där majoriteten styrt så länge att de blivit fartblinda. Man anser sig inte behöva följa de lagar och beslutsordningar som gäller. En viktig del i vårt uppdrag är därför att i möjligaste mån se till att beslut fattas i laga ordning, inom de områden som är kommunens ansvar. Våra medlemmar har överklagat olagliga beslut förr och vunnit, och kommer göra det igen om det behövs. I vår mening står ingen över de demokratiskt fattade lagarna. Inte vi, inte Gävle kommun, inte S i Gävle och inte ett välmenande initiativ från departementet.

En fråga till alla som tycker att det här agerandet, att fråga en domstol om en kommun brutit mot lagen, är fel: Tycker ni att man kan gå utanför lagen? I sådana fall vilka lagar och för vilka syften?

För oss ter det sig underligt att bryta mot demokratiskt fattade beslut för att försvara demokratin.

Daniel Kvarnlöf

Inger Källgren-Sawela,

Moderater i Gävle

ARTIKELN HANDLAR OM