Skandalöst att inte ge palestinierna amnesti

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Minuter efter att en israelisk bomb slagit ner i Gaza city i onsdags.
Minuter efter att en israelisk bomb slagit ner i Gaza city i onsdags.

Migrationsverket har med anledning av de senaste veckornas attacker utfärdat ett tillfälligt utvisningsstopp till Gaza, men man vill inte ta något nytt generellt ställningstagande med hänvisning till  att ”konflikten har pågått för kort tid” och att ”det är svårt att bedöma läget efter bara några veckors stridigheter”. Migrationsverket behöver både en historielektion och hjälp med att göra en ordentlig omvärldsanalys.

Ockupationsmakten Israel har våldfört sig på Palestina ända sedan 1948. Under 66 års tid har Israel fråntagit de koloniserade människorna deras grundläggande rättigheter med de mest hänsynslösa metoder, och blodbadet fortsätter.

Sedan den senaste attacken bröt ut - och i skrivande stund - uppgår det bekräftade antalet omkomna palestinier till 815 personer, varav cirka en tredjedel är barn. Tusentals har skadats, sjukhus har bombats och Israel hindrar införseln av medicin. Det råder brist på vatten, mat och andra förnödenheter. Den sanitära situationen blir alltmer ohållbar.

Palestina är världens största fängelse. Alla gränser är stängda och ingen kan ta sig varken in eller ut. Det finns heller inga säkra zoner där. Bara under de senaste veckornas attacker mot Gaza har över 140 000 människor tvingats till internflykt inom en area som knappt motsvarar en fjärdedel av Ölands storlek. Allt är under belägring och alla är ständigt föremål för Israels blodiga attacker. Det bor 1,8 miljoner människor där. Var ska de ta vägen?

Trots detta har ett fåtal palestinier under tillfälliga vapenvilor och med livet som insats då och då lyckats ta sig till grannländer såsom Syrien, Egypten och Jordanien. Därifrån har några av dessa klarat av att kämpa sig vidare ut i världen och vissa har lyckats ta sig in genom Fort Europas murar. Slutligen har en minoritet av dessa flyktingar försökt att söka skydd i Sverige. Men inte heller här får de stanna, utan tvingas genomgå individuella prövningar där de förväntas kunna bevisa att de är i behov av skydd.

”Hello, this is David”. Så uppges de minutkorta samtal inledas som israelisk militär ringer till palestinier vars hus man planerar att bomba. Samtalet avslutas med upplysningen om att man har 58 sekunder på sig att lämna sitt hus innan det kommer att jämnas med marken. Kanske skulle en inspelning av ett sådant samtal kunna duga som bevis nog för Migrationsverket?

Sedan ett par veckor tillbaka då Israel återigen attackerade Gaza med full kraft har i genomsnitt 40 personer mist livet varje dag. Vi ser klipp på civila som kallblodigt skjuts ihjäl av den israeliska armén. Vi ser bilder på barn vars kroppar sprängs itu. Vi ser kvinnor, äldre och sjuka som mördats. Men vi vet också att övergreppen och inskränkningarna av det palestinska folkets mänskliga rättigheter varken börjar eller slutar med att bomberna faller.

Med all den dokumenterade kunskap som finns om de sedan länge rådande omständigheterna i Palestina i kombination med det akuta läget borde vara mer än tillräckligt starka skäl för ett generellt utvisningsstopp och amnesti för alla palestinska flyktingar. Istället kräver Migrationsverket att var och en ska redogöra för och bevisa sitt individuella skyddsbehov.

På bloggen flyktingarna.se kan vi läsa veckans berättelse av den palestinska flyktingen Filastin. Hon berättar att Migrationsverket i samtal med henne har påstått att ”Gaza är en säker plats” och berättar vidare att ”… de påstår att det inte är någon skillnad på att bo i Gaza eller att bo i Sverige.”

Migrationsverket och verklighetsfrånvända beslutsfattare vill alltså se det hela fortgå ”tillräckligt länge” för att kunna bedöma situationen som farlig nog för att utfärda allmän amnesti åt de palestinska flyktingar som befinner sig här. Migrationsverket måste med omedelbar verkan ge amnesti åt alla flyktingar från Palestina. Allt annat vore en skandal, ett brott mot FNs flyktingkonvention och en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna.

Foujan Rouzbeh

Publicerad: