Sverige har inte förbundit sig till något

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK från MP om övervakningslagar

Fredrick Federley skriver att MP har lagt sig platt i integritetsfrågan efter ett uttalande från nio europeiska regeringar, däribland Sveriges, efter av terroristattackerna i Paris. Beskrivningen är inte korrekt.

Federley har visserligen en viktig poäng i att det gemensamma uttalandet från de olika regeringarna innehåller ett problematiskt språkbruk ur integritetssynpunkt. Men uttalandet förbinder inte Sverige till några nya övervakningslagar eller regler över huvudtaget. Sveriges deltagande ska ses som en solidaritetshandling för mänskliga rättigheter och det franska folket efter förra veckans fruktansvärda händelser. Inte som ett inriktningsbeslut mot ett övervakningssamhälle.

Tvärtom framgår det tydligt i regeringsförklaringen att regeringen ska verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, en uppgift som vi i Miljöpartiet tar på stort allvar och inte har någon avsikt att vika ned oss i.

Det hedrar Federley att han medger att hans eget parti inte lyckats värna den personliga integriteten och jag är glad att Federley nu jobbar för ett stärkt integritetsskydd på EU-nivå. Vi i Miljöpartiet ser också med stor oro på de initiativ som riskerar att inskränka de grundläggande rättigheter som de egentligen är tänkta att försvara i brottsbekämpningens namn. Miljöpartiet har redan lyckats få igenom en integritetsskyddsmyndighet och att datalagringsdirektivet ska ses över för att stärka integriteten. Vi har inte släppt frågorna. Vi jobbar hårt med dem och det kommer vi fortsätta att göra.

Anders Schröder (MP)

Riksdagsledamot och IT-politisk talesperson

Publisert: