Vi måste lära våra unga om samtycke

Debattören: Inför sex- och samtyckesundervisning i skolan

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är dags att vi lär alla våra unga det som uppenbarligen många äldre inte förstått – hur man identifierar och respekterar andras gränser och kroppsliga integritet, skriver Annika Hirvonen Falk (MP).
Foto: Getty
Det är dags att vi lär alla våra unga det som uppenbarligen många äldre inte förstått – hur man identifierar och respekterar andras gränser och kroppsliga integritet, skriver Annika Hirvonen Falk (MP).

DEBATT. Ekots rapportering visar att samtyckeslagen lett till fler fällande domar och längre straff för våldtäkt. Den första personen har också dömts för oaktsam våldtäkt.

Samtyckeslagen innebär att sex med den som inte deltar frivilligt alltid är våldtäkt, oavsett om personen gjorde fysiskt motstånd eller motstånd på andra sätt. Sedan 1 juli 2018 har ansvaret för att försäkra sig om att den person som man har sex med, verkligen vill vara med, rätteligen placerats hos var och en som inleder en sexuell samvaro med en annan människa. Även de 70 procent kvinnor som i en våldtäktssituation drabbas av så kallad frozen fright, skyddas nu, liksom de som överraskas efter att till exempel ha somnat på en fest. Är signalerna tvetydiga behöver man visa större aktsamhet.

Det är dags att vi lär alla våra unga det som uppenbarligen många äldre inte förstått – hur man identifierar och respekterar andras gränser och kroppsliga integritet.

I en undersökning som Brottsoffermyndigheten gjort framgår att så många som 17 procent av de unga killarna ansåg att samtycke till sex förelåg bara genom att två personer är tillsammans. Detta trots att våldtäkt inom äktenskapet varit brottsligt sedan 1965.

Undervisningen måste också förbättras och likvärdigheten garanteras.

För att lyckas med det måste vi säkra kvaliteten på undervisningen i skolan. För att betona vikten av samtycke bör ämnet sex- och samlevnad byta namn till sex- och samtyckesundervisning.

Det ålderdomliga ordet samlevnad lever numera kvar bara i vissa styrande dokument i skolan, medan det i andra ersatts av ordet relationer. Eftersom samtycke är den mest centrala delen i sunda, ömsesidiga sexuella relationer bör ämnet nu också byta namn till sex- och samtycke.

Undervisningen måste också förbättras och likvärdigheten garanteras.

Skolinspektionens granskning av ämnet tidigare i år visar att lärarna behöver bättre stöd och verktyg när det gäller arbetet med sex- och samlevnadsfrågor. Det handlar bland annat om normer, hbtq-frågor och hedersrelaterade frågor.

Det systematiska utvecklingsarbetet kring sex- och samlevnadsfrågor behöver förbättras och elevernas delaktighet i undervisningen behöver öka. Regeringen har påbörjat detta arbete genom en översyn av läroplanerna vad gäller sex- och samlevnad och genom kompetensutvecklings- och stödinsatser inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Samtidigt behövs ytterligare insatser för att säkra en bra sex- och samtyckesundervisning. Vi behöver säkerställa att alla lärarstudenter får undervisning i sex- och samtycke. Eftersom kvaliteten i undervisningen blir som bäst när den är integrerad i alla olika ämnen, behöver också alla lärare få verktygen att undervisa i ämnet utifrån sitt ämnesområde. Idag är det så få som 6 procent av lärarstudenterna som fått undervisning i ämnet.

Varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp.

Utöver att garantera kvaliteten på sex och samtyckesundervisningen i klassrummen, måste vi se till att skolan också markerar tydligt när elevers integritet kränks av andra elever eller av lärare.

En rad insatser har gjorts för att motverka sexuella trakasserier i skolan i kölvattnet av #metoo. Särskilt kan nämnas Backa-initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. Bakom initiativet står Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd - SVEA, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare. Initiativet innebär att elever, skolledare och annan skolpersonal från flera hundra skolor får utbildning och verktyg för att bättre kunna motverka och hantera sexuella kränkningar som sker i skolan.

Det är viktigt att det arbetet fortsätter. På så vis visar skolan i praktiken vad samtycke betyder och att varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp.


Annika Hirvonen Falk, jämställdhetspolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE