Systembolagets film är ren propaganda

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2012-04-03

Två moderata riksdagsledamöter: Det är politiker som ska diskutera spritmonopolet - inte Systembolaget som är en part i sakfrågan

Inför valet 2006 så var det ett viktigt löfte från alliansen till svenska folket att vi skulle få stopp på statliga verk bolag och myndigheters politiska opinionsbildningskampanjer. Det är en viktig ståndpunkt i ett demokratiskt samhälle att det är de politiska partierna som ägnar sig åt politisk opinionsbildning och inte statliga företrädare.

Numera är det mycket ovanligt med politiska kampanjer från statliga myndigheter eller bolag. Men likväl förekommer det. Den reklamfilm som det statliga bolaget Systembolaget just nu sänder i de kommersiella tv kanalerna är enligt vår uppfattning ett grovt övertramp och inte förenlig med den nya policy som råder för statlig opinionsbildning.

Systembolaget annonserar om sin egen förträfflighet och försöker påskina att om det fanns andra som sålde alkohol så skulle det ske på ett ansvarslöst sätt. Syftet med den mycket omfattande annonseringen är att försöka påverka svenska folkets inställning till alkoholmonopolet. Detta är en ren politisk opinionsbildningskampanj som inte ett statligt bolag ska ägna sig åt. Det är vi i de politiska partierna som ska diskutera och debattera den frågan och inte Systembolaget som är en part i sakfrågan.

Ytterst är det vi skattebetalare som står för notan för en politisk kampanj som är riktad mot svenska folket. Sådan politisk reklam av statliga bolag och myndigheter hör inte hemma i Sverige. Om Systembolaget har så mycket pengar över borde det i stället lägga sina resurser på att stödja ungdomsverksamhet eller andra värdefulla sociala insatser. Att försöka påverka svenska folkets inställning genom politisk indoktrinering om sin egen förträfflighet är att gå över gränsen.

För övrigt har svenska folket genom praktisk handling till stor utsträckning redan avskaffat det svenska monopolet. Det sker en mycket omfattande införsel av alkohol till Sverige. Ett antal vinklubbar och postorderföretag förser också svenska folket med vin. Det är många år sedan mängden alkohol i samhället och unga människors dryckesvanor hade något med sättet att organisera försäljning att göra. Det sägs att systembolaget säljer "med ansvar". Detta måste starkt ifrågasättas. Det räcker med att gå in i en systembolagsbutik, för att denna tes ska kullkastas.

Det är viktigt att vi har en alkoholpolitik som uppfattas som trovärdig av svenska folket . Här finns det ett utvecklingsområde för alliansen de kommande åren. Vi måste ha en alkoholpolitik som har en förankring hos befolkningen. Idag när svenska folket reser utanför Sverige i en stor omfattning är det många som kommer tillbaka till Sverige och ställer sig frågan varför vi över huvud taget har ett monopol.

Genom att tillåta gårdsförsäljning av alkohol så skulle ett steg tas för att göra alkoholpolitiken mer accepterad. Det skulle också lämna ett bidrag till en mer levande landsbygd. På lång sikt tror vi att systembolagets öde är beseglat, i alla fall som försäljningsmonopol. Vi får inte göra oss den otjänsten och tro att just ett monopol är bästa sättet att föra en ansvarsfull alkoholpolitik.

Vi måste stärka insatserna för att unga människors syn på alkohol blir nyktrare. Det gör andra bättre än systembolaget.

Michael Svensson

Lars Beckman