Debatt

Stockholm utklassar Göteborg och Malmö

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sten Nordin (M): Nollåttorna avancerar – medan S-städerna störtdyker

STOCKHOLM DRAR IFRÅN Sten Nordin, moderat finansborgarråd i Stockholm, frågar S-kommunalråden Anneli Hulthén i Göteborg och Ilmar Reepalu i Malmö hur de ska vända sina städers nedåtgående trend.Foto
STOCKHOLM DRAR IFRÅN Sten Nordin, moderat finansborgarråd i Stockholm, frågar S-kommunalråden Anneli Hulthén i Göteborg och Ilmar Reepalu i Malmö hur de ska vända sina städers nedåtgående trend.Foto

I Svenskt Näringslivs årliga ranking över Sveriges kommuners lokala företagsklimat avancerar Stockholm åtta platser till plats 23 av 290. Stockholm slår därför hål på myten bakom vilken socialdemokratiskt styrda Göteborg och Malmö gömt sig under flera år: att stora städer inte kan vara företagsvänliga.

Rankingen, som grundar sig på resultatet av enkäter till små som stora företag i landets alla 290 kommuner, är intressant ur flera vinklar. Bland de områden Stockholm utmärker sig är:

Stark nyföretagsamhet – många har ansvar för utvecklingen av ett företag­.

Hög andel av de boende är i arbete och har egen försörjning

Starkt företagande per invånare, (totala antalet privata arbetsplatser per 1 000 ­invånare uppdelat i arbetsplatser utan anställda och arbetsplatser med minst en anställd).

Stockholm växer med hög takt och utan tecken på avmattning. Samtidigt lockas många företag till nyetablering och allt fler flyttar hit för att leva, arbeta och verka.

Storstäder med mindre gynnsam utveckling så som socialdemokratiskt styrda Malmö, som i årets ranking tappar tio placeringar och sjunker till 61:a plats, och ­Göteborg, som rasar med 30 place­ringar till 127:e plats, har genom åren hävdat att en hög befolkningstillväxt och en hög ekonomisk tillväxt är oförenligt med ett väsentligt förbättrat ­lokalt företagsklimat.

En generell uppfattning har varit att den stora stadens skala omöjliggör den lilla stadens effektivitet, som ofta uppskattas av stora och små företag som behöver fungerande kommunal service. Att alliansledda Stockholm avancerar samtidigt som socialdemokratiska skyltfönster till städer faller tungt reser frågan om vad som ligger bakom svag förmåga på området – städernas storlek eller en bristfällig socialdemokratisk politik?

Årets ranking kan också leda till fundering över vad ett fortsatt socialdemokratiskt styre i Stockholm hade inneburit för stadens näringslivsarbete samt vilka de långsiktiga konsekvenserna hade blivit . När den borgerliga majoriteten som i dag styr Stockholm vann väljarnas förtroende 2006 var Stockholms placering 132 av 290.

Nyligen blev Stockholm rankat som bäst i kategorin ”Quality of Life”, sammantagen livskvalitet, i internationella tidsskriften Di Magazine. Just livskvalitet spelar allt större roll när företag väljer etableringsort internationellt och människor plats att leva och arbeta på. Den sammantagna livskvaliteten är alltså en av stadens styrkor – men vi står också inför den växande stadens utmaningar:

Att vid sidan om enträget arbete för gott företagsklimat erbjuda stockholmarna god kvalitet i såväl den hårda välfärden som den mjuka välfärdens kärna. Att se till att regionen får de för tillväxten och jobben nödvändiga vägarna, spåren och bostäderna. Men också att staden levererar hög kvalitet i den mjuka välfärdens kärna: en flexibel och tillgänglig förskola, en trygg äldreomsorg som ser individuella behov, ett utbildningsväsende med både friskolor och kommunala grund- och gymnasieskolor som präglas av hög kvalitet och högskoleplatser vid regionens lärosäten som säkrar god kompetensförsörjning till arbetsmarknaden för framtiden.

Svaren på hur Stockholms borgerliga a llians säkerställer fortsatt starka resultat i Svenskt Näringslivs rankingar finns redan. Frågan vi ställer oss är vad som är socialdemokraternas plan för att vända utvecklingen i de storstäder där de innehar makten.

Sten Nordin

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt