ÅSIKT

Pension måste beskattas som lön

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

En av de viktigaste frågorna för landets pensionärer är skattefrågan. Regeringen har under flera år givit vaga löften om att sluta skattegapet mellan pensionärer och löntagare. I budget 2013 är det upp till bevis.

När PRO tillsammans med fyra andra pensionärsorganisationer uppvaktade finansminister Anders Borg i februari i år lovade han sänkt skatt för pensionärer 2013 eller 2014. Efter flera år av sjunkande pensioner är förhoppningarna stora inför kommande budget hos PRO:s 400 000 medlemmar.

Medelinkomsten för pensionärer är cirka 15 000 kronor i ­ månaden. På den inkomsten betalar pensionären 340 kronor mer i skatt än en löntagare med motsvarande inkomst, enligt skattetabell 32.

PRO anser att denna orättvisa är oacceptabel och måste tas bort helt och hållet.

Enligt artiklar i både Aftonbladet och i DN den 24 augusti avser regeringen inte att sänka skatten för pensionärer 2013. Motivet sägs vara att de allmänna pensionerna under 2013 ökar mer än de förväntade lönehöjningarna. Vi menar att skatt och pension är två skilda saker. Det går inte att blanda äpplen och päron på det sättet.

KD:s seniorer är viktiga i kampen att få bort de orättvisa skatterna. Ni har kanaler rätt in i regeringen – det vill säga till dem som har makten över budgetarbetet. Varför inte använda dessa kanaler så att regeringen infriar sitt löfte att sänka skatten för pensionärer?

PRO:s krav är att pension ska beskattas på samma sätt som lön och att förslaget ska finnas med i budgetproposition för 2013.

Curt Persson