Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Göran Hägglund, KD, om sitt 2012

Materiellt har barn och unga i Sverige aldrig haft det så bra som nu. Mödra- och barnavård är i världsklass. Skolan och barnomsorgen är tillgänglig för alla och möjligheterna till fritidsaktiviteter är stora.

Ändå far många barn och unga illa. Antalet barn och unga som får antidepressiva läkemedel har ökat med omkring 30 procent på några år. Under 2000-talet har antalet självmordsförsök i åldrarna 15 till 24 år ökat med drygt 40 procent.

Skolresultaten försämras samtidigt som 50 000 barn lever i skräck för att möta sina mobbare. Gäng som begår brott får ständigt nya och unga medlemmar. I frånvaron av fungerande familjegemenskaper erbjuder gängen samhörighet, bekräftelse och gemenskap.

Rotlöshet, svag familjegemenskap, brist på närvarande vuxna, utsatthet, arbetslöshet och etableringssvårigheter är problem som drabbar många unga, men som rör oss alla.

Stabila offentliga finanser, ekonomisk tillväxt och arbetslinje är centrala och nödvändiga. Men det räcker inte för att långsiktigt bygga ett gott samhälle. Vi måste också ha goda uppväxtvillkor – med goda relationer mellan barn och vuxna.

Föräldrar måste få större utrymme i vardagen att själva välja hur de bäst sörjer för sina barns trygghet. Skolan få utrymme att skapa trygghet och möjlighet att växa som person. Civila samhället få utrymme att bygga gemenskap och tillsammans med polis och andra aktörer ges möjlighet att ta tag i unga på glid. Företagen få uppmuntran att ta vara på ungas förmåga.

Mitt och Kristdemokraternas nyårslöfte är att göra allt som står i vår makt för att alla barn och unga ska få en bra uppväxt. Det handlar om att ta ansvar för Sveriges framtid.

Lova fast det inte är valår? Jo, faktiskt! Vi bad partiledarna formulera sina nyårslöften. De publiceras mellan den 27 december och den 4 januari.

Göran Hägglund

Publisert: