ÅSIKT

M: Vi har en plan för skolan – häng med

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Moderaterna om lärarbristen

Foto: Camilla Waltersson Grönvall (M).

REPLIK. Precis som Hellmark Knutsson och Johansson skriver (Aftonbladet 11/8) har svensk skola många utmaningar. Fallande kunskapsresultat, lärarbrist och ett stort antal nyanlända elever ställer stora krav. I Moderaternas plan för ett starkare Sverige är nolltolerans mot dåliga skolor därför en bärande del.

Vägen dit går genom fler skickliga lärare. Höjd kvalitet på lärarutbildningen är avgörande. I dag har studenterna på lärarutbildningen i genomsnitt åtta timmars lärarledd undervisning per vecka. Det är för lite. Lärarutbildningen behöver därför förbättras genom att den lärarledda undervisningen ökas med 50 procent.

Att kunna hjälpa elever med speciella behov och möta de elever som inte har svenska som modersmål ställer nya krav. Specialpedagogik och svenska som andraspråk borde därför ingå som obligatoriska kurser på lärarutbildningen.

Elever behöver mer tid tillsammans med sina lärare. Jämfört med andra länder missar svenska elever i grundskolan nästan ett helt år i undervisningstid. För att ge fler bättre kunskaper behöver undervisningstiden utökas med en timme om dagen i lågstadiet.

Det behövs också bättre karriärvägar för alla lärare. Därför vill vi bygga ut karriärtjänstsystemet och utöka satsningen på fler förstelärare i utanförskapsområden så att fler duktiga lärare söker sig dit utmaningarna är som störst.

Regeringen vill varken satsa på mer undervisningstid och har stoppat utbyggnaden av karriärtjänster. Menar Hellmark Knutsson och Johansson allvar med att stärka lärarna är de välkomna att ansluta sig till dessa reformer på samma sätt som vi delar uppfattningen om att lärare ska högre lön och att lärarassistenter bör införas.

Camilla Waltersson Grönvall

Utbildningspolitisk talesperson (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.