ÅSIKT

Ni spelar Ryssland i händerna, SD

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från M om svenskt Nato-medlemskap

REPLIK. På Aftonbladet Debatt säger SD nej till ett svenskt Nato-medlemskap eftersom det påstås leda till ökade spänningar med Ryssland.

Tyvärr är SD:s sätt att argumentera precis det som spelar ryska intressen i händerna.

Det finns all anledning att inte vara aningslös. För vår del oroar vi oss över den ökande ryska underrättelseverksamheten i Sverige. Inte minst efter den senaste tidens rapportering att anställda vid SD:s partikansli i Sveriges riksdag antingen har rysk koppling och anses vara en säkerhetsrisk för Sverige eller är öppet Putinvänliga.

Sverige behöver ett svenskt Nato-medlemskap. Detta tillsammans med en stärkt svensk försvarsförmåga är det som långsiktigt gynnar svensk säkerhet och därmed tryggar freden i Östersjöområdet. Sverige skulle därmed medverka till höjd säkerhet i Östersjöregionen och minska risken för konflikt och konfrontation.

I utredningen ”Säkerhet i en ny tid” skriver ambassadör Krister Bringéus att vi har ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge i Europa där konfrontationslinjen mellan Ryssland och Nato förskjutits till Östersjöregionen. Risken är stor att Sverige, trots att ett isolerat ryskt angrepp mot vårt land i praktiken är uteslutet, kan dras in i en eventuell rysk-baltisk militär konflikt.

Utredningen konstaterar att ”en svensk medlemskapsansökan torde leda till en politisk kris med Ryssland” men att ”erfarenheterna av tidigare utvidgningsomgångar visar att Ryssland, efter att inledningsvis ha motsatt sig dem, till slut accepterat faktum och att en återgång till läget innan har ägt rum.”

SD bör alltså oroa sig mer för att Sverige står utan försvarsgarantier än Rysslands reaktion på ett svenskt Nato-medlemskap.

Sverige behöver bygga säkerhet tillsammans med andra. För detta behövs en färdplan mot Nato-medlemskap. Vår uppmaning: Ta ansvar för säkerhetsutmaningarna!

Karin Enström, utrikespolitisk talesperson (M)

Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson (M)

Läs SD:s debattartikel här: SD: "Går vi med i Nato – då agerar Ryssland"

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.