Ni slog sönder vår Arbetsförmedling

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Alliansen gjorde förmedlingen till en myndighet för upphandling, kontroll och bestraffning

Släpp ogenomtänkta medieutspel och kom in i matchen, Fredrik Malm och Liberalerna! Att lägga ner Arbetsförmedlingen är ingen lösning, skriver Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V).

DEBATT. Opinionspanik kan få politiska partier att göra märkliga utspel. Det är och bör vara fritt fram för det. Men det är förstås trist när detta går ut över möjligheten till seriös debatt om viktiga samhällsproblem.

Liberalerna har nu föreslagit att Arbetsförmedlingen ska läggas ner. Istället ska en ny myndighet skapas ”med fokus på grupper som står långt från arbetsmarknaden, som nyanlända och unga, och som organiserar arbetsmarknadspolitiska program, lönestöd och arbetslöshetsförsäkring.” 

Det är ganska magstarkt att föreslå en gigantisk, kostsam och missriktad byråkratisk åtgärd, som svar på de problem som man själv är djupt ansvarig för!

Att Arbetsförmedlingen på goda grunder är en impopulär myndighet har nämligen tydliga rötter i den tidigare högerregeringens hårdhänta hantering. Under regeringen Reinfeldt blev Arbetsförmedlingen en myndighet för upphandling, kontroll och bestraffning, snarare än en som skulle hjälpa arbetslösa att komma tillbaka till arbetslivet. Sådant tar tid att förändra, men det pågår en sådan omsvängning.

Det finns stora utmaningar för svensk arbetsmarknad och för Arbetsförmedlingen idag och framöver.

Det behövs snabbare vägar till rätt jobb för de många nyanlända.

Det behövs utbildningar och åtgärder som stärker snarare än trycker ner de personer som har stått utanför arbetsmarknaden länge.

Det behövs ordentliga satsningar för att fler unga ska slutföra sin gymnasieutbildning.

För att inte tala om det långsiktiga behovet av en skattepolitik för att utjämna klyftor och finansiera högkvalitativ välfärd, av en modern och hållbar industripolitik och av att ordna upp i ett segregerat och ojämlikt skolsystem.

Inför detta står Liberalerna och deras högerkollegor handfallna. Utöver desperata medieutspel så är det bara enögd marknadsfundamentalism som är svaret från den kanten: lägre löner för lågavlönade, sämre trygghet för otrygga, större skatteprivilegier för de privilegierade. Sverige behöver inget av detta.

Vi behöver i stället ett seriöst samtal om det svenska samhällsbygget och hur vi ska organisera och finansiera det på ett rättvist och solidariskt sätt. Vänsterpartiet har varit tydliga med att en kraftfull omfördelning är nödvändig för att satsningar i gemensam välfärd, bostadsbyggande och grön omställning verkligen ska bli av. 

Vi behöver investeringar i fler och bättre jobb. Vi vill inte ha en arbetsmarknad som är riggad för dem som tjänar väldigt gott och för företag som vill utnyttja dem som är i en utsatt position. Arbetsmarknaden ska fungera för alla, om vi ska ha ett samhälle för alla.

Behoven är enorma och det behövs massor av arbetskraft för att tillgodose dessa behov. Här har Arbetsförmedlingen en viktig uppgift att fylla. Det kräver dock att Arbetsförmedlingen åter tillåts fokusera på sitt kärnuppdrag: att rusta arbetslösa för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Att lägga ner Arbetsförmedlingen är ingen lösning.

Så släpp de ogenomtänkta medieutspelen och kom in i matchen, Fredrik Malm!

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: