ÅSIKT

Rikta uppmaningen till regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Jenny Petersson, (M), svarar Hans Hoff och Yasmin Larsson i debatten om pyskisk ohälsa

REPLIK. ”Agera nu, våra unga går sönder” skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Hans Hoff och Yasmine Larsson.

Det stämmer att den psykiska ohälsan främst bland barn och unga är ett stort och växande problem. Just därför måste Socialdemokraterna och regeringen agera. Och det är bråttom. Generellt lider ungefär var fjärde person i åldern 16-24 år av psykisk ohälsa i Sverige. Om inte regeringen agerar riskerar den psykiska ohälsan att utvecklas till en av vår tids stora folksjukdomar.

Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige. Det kräver att alla kan komma till sin rätt och få rätt stöd och hjälp, även vid psykisk ohälsa.

Oavsett om man är ung eller gammal. Sverige behöver säkra kvaliteten i den psykiska vården, utveckla en långsiktig nationell personalförsörjningsstrategi, tydliggöra olika aktörers ansvar, stärka det förebyggande arbetet samt öka tillgängligheten till barn och ungdomspsykiatrin.

Bättre och mer förebyggande arbete är av avgörande betydelse. Det kräver bland annat en skyldighet för vården att beakta barns behov av information, stöd och råd. Därför behöver Sverige en strategi för hur vi kan arbeta förebyggande för att stärka barn och ungas psykiska välbefinnande. En del i en sådan strategi bör bland annat vara att arbeta mer med flexiblare system, så som akutbilen. Därutöver behövs också en nationell långsiktig personalförsörjningsstrategi för psykiatrin.

Hans Hoff och Yasmine Larsson bör rikta sin uppmaning till den egna regeringen – om de inte agerar riskerar situationen försämras för de som drabbats av psykisk ohälsa.

Jenny Petersson, Riksdagsledamot (M)

ARTIKELN HANDLAR OM