ÅSIKT

KD:s väljare vinner också på rättvisa och anständighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Monika Arvidsson, utredningschef, Tankesmedjan Tiden.
DEBATT

REPLIK. Hindrar höga löner fler jobb? Arbetslöshetens skugga faller främst på politiken. Partsmodellen bärs gemensamt av fack och arbetsgivare. Politiken kan via den finna hävstänger mot ökad sysselsättning.

Den har gjort oss till ett av världens rikaste och resurseffektiva länder. Bland annat för att vi har rationaliserat bort vissa låglöneyrken. Vi får klara oss utan skoputsare och packa våra matkassar själva, men har istället tillväxtvänlig inkomstjämlikhet.

I en undersökning av europeisk arbetsmarknad hade färre än hälften tre år efter en tillfällig anställning fortfarande inte heltids- eller fast anställning.

Att få in en fot är ingen garanti för en stabil förankring på arbetsmarknaden.

En låg lön är förvisso en inkomst men orsakar arbetande fattigdom. Hälften av Europas arbetstagare som får jobb kommer inte ur fattigdom. Ett jobb är ingen garanti för att du kan försörja dig.

Priset på arbete har liten effekt på anställningsviljan. Det syns i få och dyra jobbtillfällen av sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar och av att inte ens 80-procentiga subventioner på arbete räcker. Arbetsgivarna anger i undersökningar att de behöver kompetens.

Svaret på det är inte lägre löner utan utbildning och kompetensutveckling. Här kan KD och andra politiska företrädare göra en insats för anställningsbarhet och sysselsättning.

Anständiga löner är en förutsättning för en välfungerande och rättvis arbetsmarknad. Vinsten tillfaller även KD:s väljare: ett inkluderande och ekonomiskt framgångsrikt samhälle.

Monika Arvidsson

Utredningschef

Tankesmedjan Tiden