Debatt

Somalierna fråntas sitt mänskliga värde

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Kahin Ahmed (M): Vården måste agera mot rasismen

Kahin Ahmed.
Kahin Ahmed.

DEBATT. Rasismen måste bekämpas. Det är fruktansvärt att läkare och personal inom vården uttalar sig rasistisk mot en hel folkgrupp i vårt samhälle. Detta är ett tecken på att det numera är accepterat att generalisera och förolämpa en hel folkgrupp.

Enligt uppgifterna i Aftonbladet tror dessa läkare, psykologer och sjuksköterskan att somalier är underutvecklade och har lägre IQ, de uttala sig på ett avskyvärd och rasistisk sätt, samtidigt som de utövar vårdyrket i vårt samhälle.  

När de kallar en hel folkgrupp för förståndshandikappad har deras rasismen gått över en gräns.

Med hänvisning till svensk diskrimineringslag och vårdorganisationernas värdegrund har de brutit mot vårdyrkets etiska principer. Deras agerande skadar förtroendet för läkarkåren och det underblåser hat och konflikter mellan samhällsgrupper.

I den somaliska gruppen finns det högutbildade, läkare, lärare, ingenjörer, psykologer, piloter och så vidare, precis som i andra grupper i samhället.  Vårdpersonalens argument utgår ifrån ett rasifieringstänkande, där en grupp människor fråntas sitt mänskliga värde.

Detta är brott mot vårdyrkets etiska principer som utgår från ett värdigt bemötande och människor lika värde. Det handlar om också om vårdens etiska grundsyn, varje människa har samma rätt till en god vård oavsett social tillhörighet, etniska bakgrund, kön eller religion. 

Vi förväntar att beslutsfattarna inom vårdorganisationen agerar mot detta. Och att tar krafttag mot rasismen.

Kahin Ahmed

Ersättare, Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd (M)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Rasismen i vården

ÄMNEN I ARTIKELN

Rasismen i vården

Debatt

Vård & omsorg

Rasism