Debatt

Du har fel – elevhälsan är bättre för våra barn

Replik från Riksföreningen för skolsköterskor om elevernas hälsa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skolläkarens kompetens och resurs ska användas på ett ändamålsenligt sätt för elevens bästa och det bör inte vara att undersöka friska barn, skriver Christina Stenhammar.

DEBATT

REPLIK. Riksföreningen för skolsköterskor finner Ekmans artikel mycket upprörande. Den innehåller en lång rad felaktigheter.

Som exempel kan nämnas inledningen, att skolsköterskor och skolläkare skulle vara orsaken till att man inte söker läraryrket och att elever samt föräldrar blir övergivna i skolan för att det inte finns en sekretess i nuvarande skola.

Varje dag går drygt 3 000 skolsköterskor till sitt arbete, betydligt fler än vad det någonsin har varit.

Ordet skolhälsovård finns inte i dagens lagstiftning utan är ersatt med ett utökat tvärprofessionellt begrepp, elevhälsa, med flera lagstadgade kompetenser. Det innebär en utökning av insatser som vi är övertygade om att det gynnar våra barn och unga.

I dag har dagens elever lagstadgad rätt att ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagogisk insats utifrån elevens behov.

Historiskt sett har det aldrig varit lagstiftat om hur eller vad en skolläkare eller en skolsköterska ska göra. Men med den bild vi utläser i Ekmans debattartikel, upplever riksföreningen att hennes bedömning är att nuvarande system raseras av att skolläkaren inte träffar alla friska elever och att skolsköterskans kompetens och insats helt saknar betydelse.

Skolläkarens kompetens och resurs ska användas på ett ändamålsenligt sätt för elevens bästa och det bör inte vara att undersöka friska barn.

Elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal arbetar alla för ett och samma mål. Målet är att varje elev ska nå utbildningens mål, kunskapskrav och värdegrundsmål i en så positiv lärandemiljö som möjligt.

För att lyckas med det krävs en god samverkan – alla tillsammans.


Christina Stenhammar, kommunikatör Riksföreningen för skolsköterskor 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Den här artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

LÄS VIDARE

DEBATT. Utan skolhälsovården mår våra barn sämre

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning