Stanna hemma med barnbarnen, kungen

Debattören: Riksmötets öppnande är en demokratisk högtid

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att låta kung Carl Gustaf, innehavaren av landets högsta och mest odemokratiska ämbete, vara den som öppnar riksmötet är demokratiskt självmål, skriver Yasmine Larsson.
Foto: Michael Steinberg / TT
Att låta kung Carl Gustaf, innehavaren av landets högsta och mest odemokratiska ämbete, vara den som öppnar riksmötet är demokratiskt självmål, skriver Yasmine Larsson.

DEBATT

DEBATT. I dag samlas riksdagens nyligen valda ledamöter för att påbörja en ny mandatperiod. Riksmötets öppnande är en högtidlig ceremoni för den svenska demokratin, som i år dessutom fyller 100 år. Regeringsformen säger att ”riksdagen är folkets främsta företrädare”, och när de 349 ledamöterna samlas i plenisalen, är det ett befästande av demokratin och folkets vilja.

Riksmötets öppnande omgärdas av en mängd ceremonier som nog är okända för de flesta medborgare. Igår genomfördes ett upprop av riksdagens ledamöter, och idag innan ceremonin i plenisalen erbjuds politikerna att närvara på en kristen gudstjänst.

När de har återvänt efter gudstjänsten kommer Carl Gustaf Bernadotte till riksdagen i en beriden eskort tillsammans med sin familj. När han äntrar plenisalen ska vår demokratiskt valda församling resa sig, trots att något liknande inte krävs för exempelvis statsministern. Med kungen i salen sjungs gemensamt kungssången innan talmannen går till talarstolen inför själva
öppnandet.

Nu är det dock inte talmannen eller någon annan av folkets valda företrädare som får förklara riksmötet öppnat. Äran att formellt öppna det nya riksdagsåret ges nämligen till Carl Gustaf Bernadotte, som också håller ett tal till de 349 folkvalda ledamöterna.

Han är den ende innehavaren av ett statligt ämbete som inte har tillsatts på ett demokratiskt sätt eller efter kompetens och duglighet.

Det är en förolämpning mot våra främsta företrädare när de förväntas resa sig upp i demokratins finrum och sjunga en hyllningssång till kungen, vars själva existens är en rest från en tid då Sverige var en diktatur.

Riksmötets öppnande är en demokratisk högtid och ska behandlas som en sådan. Att låta innehavaren av landets högsta och mest odemokratiska ämbete vara den som öppnar riksmötet är demokratiskt självmål.

Ceremonier som denna bygger på traditioner som upprepas så många gånger att de till slut blir praxis. Men det går faktiskt att förändra och förbättra även de mest ingrodda traditionerna. Ett exempel på detta är den sekulära högtidsstund som Humanisterna arrangerar i samband med riksmötets öppnande. Det är trots allt så att många ledamöter inte bekänner sig till någon religion, eller en annan religion än just kristendomen.

I Regeringsformen står det att talmannen är den som öppnar riksmötet om statschefen skulle få förhinder. Kanske skulle Carl Gustaf stanna hemma och leka med barnbarnen istället för att ta droskan till riksdagshuset?


Yasmine Larsson, Ordförande Republikanska föreningen och riksdagsledamot (s)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE