Vi måste införa förbud mot fossila bränslen

Debattörerna: Om inte utsläppen stoppas bäddar vi för en katastrof

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett definitivt beslut om förbud för fossila bränslen behöver fattas redan i början av denna mandatperiod, skriver Johanna Sandahl, Linda Burenius Magnusson och Johan Rockström.
Ett definitivt beslut om förbud för fossila bränslen behöver fattas redan i början av denna mandatperiod, skriver Johanna Sandahl, Linda Burenius Magnusson och Johan Rockström.

DEBATT. FN:s klimatpanels nya klimatrapport, visar att det är akut bråttom att minska utsläppen. De beslut som riksdagen fattar den här mandatperioden är helt avgörande för om Sverige ska klara sin del av Parisavtalet samt den nya klimatlagen, enligt vilken Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser om 27 år.

Det som står på spel är mänsklighetens möjlighet till försörjning av mat, vatten och vår säkerhet. Vissa känsliga ekosystem står redan på randen till kollaps och forskarna varnar för accelererande artutrotning. Sommarens extremvärme, torka och bränder har gett oss en föraning om vad som kan ske i takt med att temperaturen stiger.

Fossil energi, som möjliggjort mycket av vår tekniska utveckling och välstånd, är på väg att ta oss mot en global katastrof. I en rasande takt närmar vi oss gränsen för hur mycket växthusgaser vi totalt kan släppa ut i atmosfären utan att missa Parisavtalets mål om att hålla oss väl under 2 graders global uppvärmning. Det finns dessutom ett ökat vetenskapligt stöd för att planetens smärtgräns är 1,5 grader.

Ändå är fossila bränslen fortfarande tillåtna. De är lättillgängliga och dessutom billiga.  Priserna hålls nere av globala subventioner på flera tusen miljarder dollar varje år. Företag, länder och kommuner gör fortfarande planer och investeringar som om vi kommer att kunna använda fossila bränslen i flera årtionden framöver. Det bäddar för katastrof.

Sju av åtta riksdagspartier är överens om att stoppa utsläppen i Sverige tills 2045. För att klara det målet måste användningen av fossila bränslen fasas ut helt. Hela 70 procent av vår klimatpåverkan i Sverige har fossilt ursprung. Satsningar som gjorts hittills har inte lett till att den fossila energianvändningen minskat i tillräckligt snabb takt.

Fortsatt förbränning av fossila bränslen är helt oförenlig med såväl internationella som nationella klimatmål. Ett definitivt beslut om förbud för fossila bränslen behöver därför fattas redan i början av denna mandatperiod.

Tyskland planerar redan för ett slutdatum för kol. Sveriges oerhört privilegierade utgångsläge med rik tillgång på vatten och bioenergi innebär ett ansvar att gå före och fasa ut fossilt bränsle, även om det kan behövas undantag med något senare stoppdatum för stålindustri, sjöfart och flyg. 

Ett förbud mot fossila bränslen i Sverige senast 2030 skulle ge en tydlig signal till hela samhället, och en acceptabel tid för omställningen mot ett helt förnybart energisystem. Annars riskerar vi om tio år att hamna i en situation där omställningen tvingas fram med en mycket kort framförhållning, och till en betydligt högre kostnad för samhället.

En utfasning av fossila bränslen försvåras av kraftiga subventioner. Bara skatteundantagen för fossila bränslen utgjorde en kostnad på 12,4 miljarder i senaste statsbudgeten. Det är mer än den rekordstora miljöbudgeten, som i år uppgår till drygt 10 miljarder kronor.

För att ställa om till ett fossilfritt samhälle uppmanar vi den nya riksdagen att:

  • Besluta om ett stoppdatum för fossila bränslen i Sverige.
  • Genast påbörja avvecklingen av skatteundantagen för fossila bränslen och andra klimatskadliga subventioner.
  • Vara pådrivande för en nationell klimathandlingsplan som minskar utsläppen i Sverige med mellan 6-10 procent per år.

Nu är det upp till bevis för riksdagspartierna att göra verklighet av sina löften om att prioritera kampen mot klimatförändringarna. Vetenskapen varnar för att vi snart kan befinna oss i ett läge då konsekvenserna av klimatförändringarna inte längre går att bromsa. Låt oss bli kvitt de fossila bränslena.


Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Linda Burenius Magnusson, ordförande, 100% förnybart
Johan Rockström, professor och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE