Ni som kontrolleras ska få ett bra bemötande

Replik från Skatteverket om kontroller av småföretagare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I det exempel som debattörerna lyfter kan vi bara konstatera att fallet så som det beskrivs inte har hanterats enligt våra rutiner, skriver Conny Svensson.

DEBATT

REPLIK. Småföretagarnas riksförbund skriver i Aftonbladet om Skatteverkets kontroller av personalliggare och kassaregister. Vi vill här berätta kort om hur vi arbetar med tillämpningen av reglerna.

I Skatteverkets uppdrag ingår att bidra till ett väl fungerande samhälle. Vi arbetar för att företag ska kunna verka under lika villkor. Genom en legitim och trovärdig kontroll motverkar vi fel, fusk och brott.

Lagstiftningen för personalliggare och kassaregister har funnits i tio år. Våra erfarenheter säger att regelverket har tjänat sitt syfte - att motverka svartarbete och oredovisade inkomster. Undersökningar visar att företagen är positiva till personalliggare, inte minst i de branscher där personalliggare införts just för att skydda seriösa företag mot osund konkurrens.

Beslut om kontrollavgifter kan överklagas, vilket sker i några få procent av fallen. I de flesta överklaganden har domstolarna gett Skatteverket rätt. I några enstaka fall har domstolen ansett att vi gjort fel, och då rättar vi oss givetvis. Skatteverket tar också intryck av domstolarnas vägledning kring kontroller.

I det exempel som debattörerna lyfter kan vi bara konstatera att fallet så som det beskrivs inte har hanterats enligt våra rutiner. Det finns möjlighet att begära omprövning hos Skatteverket. Mer än så kan vi inte kommentera ett enskilt fall.

Skatteverket träffar regelbundet branschföreträdare och diskuterar hur vi på bästa sätt kan informera om regler, utveckla tekniska och andra lösningar, samt om hur vi som myndighet kan vara lyhörda för företagares behov och önskemål.

Alla ska få ett bra bemötande av Skatteverket oavsett situation eller vilka de är. Det är en av våra bärande principer, och vi ser det som en förutsättning för att kunna uppfylla vårt uppdrag. Därmed inte sagt att vi inte kan göra fel. Vi kan alltid förbättra oss, och det strävar vi också efter.


Conny Svensson, rikssamordnare för kontanthandel, Skatteverket


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT. Skatteverket knäcker oss småföretagare

ÄMNEN I ARTIKELN

Skatteverket