ÅSIKT

Anders Lago: FN förstår problemet  – men det gör inte vår egen regering

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Anders Lago när han i mars talade inför den amerikanska kongressen.
DEBATT

FN:s rasdiskrimineringskommitté bad i veckan den svenska regeringen att förklara varför Södertälje har behövt ta emot 6000 irakiska flyktingar och vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att sprida flyktingmottagandet över landet. Till Södertälje har under de senaste två åren flyttat fler irakiska flyktingar än vad USA och Kanada tillsammans tar emot. Förra året anlände 1268 flyktingar till Södertälje.

Det är unikt och förvånande att FN i ett förhör utrycker sig så tydligt och så kritiskt mot en enskild regering. Organisationen delar vår oro för vad flyktingmottagandet betyder för kommunens offentliga service och för de enskilda flyktingarna. ad händer med skolan när 600 av totalt 8 000 grundskoleelever går i förberedelseklasser för nyanlända? Vilken start får barnen i sitt nya land, när de i bostadsområdet, i förskolan och skolan inte har en enda svensktalande kompis att umgås med?

Det känns som en bekräftelse att Förenta Nationerna har sett och förstått vilken krisartad situation som Södertälje befinner sig i. Nu väntar jag på att vår egen regering ska ge oss samma förståelse. Vi har under lång tid krävt att flyktinginvandringen ska spridas mer jämnt till landets kommuner, men fått svaret att regeringen inte vill begränsa den fria bosättningen för asylsökande och flyktingar.

Vi delar regeringens uppfattning att man ska undvika tvång, men när barn och ungdomar drabbas på det sätt som sker i dag så går det inte att blunda för problemen.  Det behövs en lagändring som motverkar den koncentration vi har i dag och som i stället medverkar till att sprida asylsökande och flyktingar till alla kommuner. Det kan inte vara de som bor i förorterna till storstäderna som ska svara för det svenska flyktingmottagandet.

Under förhöret mer eller mindre ignorerade Fredrik Reinfeldts regering FN:s relevanta frågor. Det är anmärkningsvärt och tandlöst att regeringen säger att man är medveten om att det finns problem i Södertälje, men att man inte presenterar några som helst lösningar. De svarade inte alls på hur flyktingmottagandet bättre kan spridas över landet. De pekade inte ut någon ny riktning för hur vi kan få ett mer humant flyktingmottagande.

Fredrik Reinfeldt har sagt att han vill ha en lyssnande regering. Nu är det upp till bevis. Jag är djupt oroad över den flathet som regeringen hittills visat. De som ytterst drabbas är flyktingarna själva.

Anders Lago (s)

kommunstyrelsens

ordförande i Södertälje