Regeringen stärker stödet till brottsoffer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-02-23

Justitieminister Beatrice Ask (m): ”Människor som utsatts för brott ska känna att samhället står på deras sida”

Plan mot misshandel Mäns våld mot kvinnor ska motverkas genom en handlingsplan med 56 punkter. 800 miljoner kronor har avsatts för att genomföra åtgärderna.

I går var det för nionde gången internationella brottsofferdagen. Detta uppmärksammades och högtidlighölls på flera platser runtom i landet. Dagen ger oss också en möjlighet att fundera på vad som har gjorts för att stärka brottsoffrens rättigheter.

Brottsofferfrågor är prioriterade av regeringen. Regeringens ambition är att alla myndigheter inom rättsväsendet ska arbeta utifrån ett tydligt brottsofferperspektiv. Det handlar om allt från bemötande när man anmäler brott, till att inte­ behöva möta gärningsmannen innan man ska in i en rättssal. Sammanfattningsvis är detta en rejäl ambitionshöjning mot hur det har varit tidigare.

Det är lätt att debatten om brottsoffer till stor del bara handlar om statistik. Men bakom varje siffra finns en människa. Att drabbas av ett brott kan ge både psykis­ka och fysiska ärr för resten av ­livet. I det läget borde det vara en självklarhet att få information om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns. Tyvärr har vi inte nått dit ännu. Men regeringen har tagit tydliga steg i rätt riktning.

Alliansen utlovade en handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor. Regeringen presenterade handlingsplanen om mäns våld mot kvinnor i höstas.

I handlingsplanen finns 56 konkreta åtgärder. Regeringen tar genom handlingsplanen ett helhetsgrepp och sätter in kraftfulla åtgärder inom samtliga områden. Drygt 800 miljoner kronor har avsatts för att genomföra dessa åtgärder. Handlingsplanen är ett centralt instrument i vår gemensamma strävan att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Ett uppdrag som ingår i handlingsplanen är det som gavs till ­Nationellt Centrum för Kvinnofrid och det presenterades förra veckan. Uppdraget handlade om att ta fram ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagandet av sexualbrottsoffer.

Genom nationella riktlinjer vill vi säkerställa att kunskapen om sexualbrottsoffer ska vara lika professionell oavsett om personen kommer till en vårdcentral i Stockholm eller i Sveg. Det gäller såväl bemötande som att säkra tekniska bevis­ som kan användas i en framtida rättegång.

Andra åtgärder är att ge polisen ökad kompetens att förebygga och utreda mäns våld mot kvinnor och våld som riktas mot barn. Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra ett utbildningsprogram som riktar sig till rättsväsendets personal.

För att brott ska kunna förhindras krävs goda metoder för behandling av förövarna så att de inte återfaller. Därför satsar regeringen på ökade resurser till Kriminalvården och har avsatt särskilda medel för tydliga satsningar på rehabilitering och behandling av bland annat sexualbrottslingar.

Kommunerna har under 2007 och 2008 tilldelats utvecklingsmedel på drygt 100 miljoner kronor per år för att öka kvaliteten, inte minst genom stöd till kvinnojourer och brottsofferjourer. Exempelvis ska det finnas tillgång till skyddat boende för kvinnor som behöver det.

Brottsoffrens rättigheter måste stärkas av många anledningar. En anledning är att rättsväsendet bara fungerar om brottsoffer vågar berätta vad de har varit med om. Men det viktigaste är att människor som utsatts för brott ska känna att samhället står på deras sida. Jag är medveten om att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att ytterligare stärka brottsoffrens rättigheter. Detta är något som jag tillsammans med organisationer och myndigheter tänker fortsätta arbeta för.