ÅSIKT

”Det finns inga enkla tekniska lösningar för klimatvänligt flyg”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

REPLIK

Bengt Wikström lanserar vätgasdrivna flygplan baserad på solkraft som ett icke-klimatpåverkande alternativ till tåget (12 augusti).

Tyvärr bygger hans resonemang på ett missförstånd. Flygets klimatpåverkan beror nämligen inte främst på utsläpp av koldioxid. Minst 50–80 procent av flygets klimatpåverkan beror i stället på utsläpp av kväveoxider, partiklar och vattenånga med mera på hög höjd.

Till detta kommer att utsläppen anses medverka till bildning av cirrusmoln – kunskapen om hur stor denna ytterligare klimatpåverkan kan vara är ännu begränsad, uppskattningarna pendlar mellan 0,5 och 4 gånger koldioxidens klimatpåverkan.

Beaktar man dessa ytterligare faktorer så svarar luftfarten i dag globalt sett för uppemot 10 procent av den samlade klimatpåverkan, mera än något annat transportslag.

På lång sikt kan man tänka sig att flyget kan gå över till förnybar vätgas eller något annat drivmedel med förnybart ursprung. Flygindustrin laborerar dessutom med en mängd tekniska förändringar – kanske kan nya plan bli 20–30 procent mera energieffektiva än de nya plan som nu tas i drift.

Men det skulle således bara lösa en del av problemet, en vätgaslösning skulle nog snarast öka utsläppen av vattenånga.

Hur man än räknar på detta är det därför svårt att se hur en flygtrafik med dagens omfattning (för att inte tala om hur det blir om nuvarande expansion fortsätter) ska kunna kombineras med en ansvarsfull klimatpolitik.

Några enkla tekniska lösningar, av den typ Bengt Wikström tror på, finns dock inte i sikte.

Magnus Nilsson

trafikexpert

Naturskyddsföreningen