ÅSIKT

Ert politiska spel löser inte Sveriges problem

S partisekreterare: Vi är överens med M om utmaningarna – men inte om lösningarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Lena Rådström Baastad (S) skriver ett år före nästa riksdagsval: Skiljelinjen i svensk politik är tydlig.

DEBATT. Finns det några skillnader i svensk politik? När jag mötte kvinnan som jobbar på ett fastighetsbolag och som beskrev glädjen i att, efter en lång tids arbetslöshet, nu ha ett jobb. Som med stor stolthet berättar att hon nu håller på att ta körkort.

Då är det ett exempel på att investeringar i samhällsbygget ger effekt, inte bara för fler bostäder utan också för fler jobb. För henne innebar det inte minst en återtagen framtidstro.

Så visst finns det skillnader. Vi socialdemokrater har ändrat riktningen på svensk politik och med ett år kvar till valet går en tydlig skiljelinje mellan partiernas viljor. Den står mellan oss som vill rusta välfärden och investera i samhällsbygget och Moderaterna och Sverigedemokraterna som vill sänka skatter vilket leder till nedskärningar.

Det har gått tre år sedan vi Socialdemokrater tog över regeringsmakten.

Trots ett svårt parlamentariskt läge och en migrationskris utan motsvarighet i modern tid har vi kunnat vända utvecklingen och har fattat beslut som rusta Sverige starkare för framtiden.

Vi bygger bostäder i rekordtakt, studieplatserna är kraftigt utbyggda, vi leder en omställning till ett klimatsmart samhälle och investerar i infrastruktur så att vi ska kunna bo i hela landet. Regeringen har vänt stora underskott i statens finanser till överskott, tillväxttakten ökar och arbetslösheten är lägre.

Satsningarna på välfärden har gett resultat. Idag är det 100 000 fler som jobbar inom välfärden. Men mer behöver göras. De som jobbar inom välfärden ska få förutsättningar att göra sitt jobb fullt ut. Så att oron hos en förälder som lämnar sitt barn på förskolan efter inskolningen inte är lika stor. Så det finns mer tid för de som vårdas, och oron lindras när vi vet att en sjuk förälder tas om hand.

Det är krav vi som medborgare ska kunna ställa på välfärden och därför vill vi socialdemokrater att minst 20 ytterligare miljarder tillförs kommunsektorn under nästa mandatperiod för en välfärd av hög kvalitet i hela landet.

När vi bygger bort klyftor och ökar tryggheten i välfärden ska vi också agera med kraft mot kriminalitet och brottslighet. Vi ska aldrig känna oro när vi går ut på kvällen eller att polis och ambulans inte ska komma när vi behöver det.

När vi bygger bort klyftor och ökar tryggheten i välfärden ska vi också agera med kraft mot kriminalitet och brottslighet.

Vi ska aldrig känna oro när vi går ut på kvällen eller att polis och ambulans inte ska komma när vi behöver det. Därför vill vi socialdemokrater se en ökning med 10 000 fler polisanställda och därför ökar regeringen anslaget till polisen med 2 miljarder kronor redan 2018.

Och i Sverige ska man vilja vara polis och därför riktas satsningarna också mot att arbetsmiljön för poliserna förbättras och att karriärvägarna blir fler.

I stora delar är vi överens med Moderaterna om problembilden. Men när det kommer till lösningar kunde skillnaderna inte vara större.

Moderaternas förslag om fortsatta skattesänkningar och sänkta löner kommer knappast minska klyftorna, korta vårdköerna eller bidra till fler poliser på gatorna.

När samhällsproblemen fortfarande är stora krävs ansvarstagande och dialog, inte politiskt spel och taktiserande. Det ger inte trygghet och utveckling, det ger avveckling. Med sig har de Sverigedemokraterna som under mandatperioden gång på gång gjort tvärtemot vad de tidigare lovat och nu sitter helt i knät på näringslivets lobbyister.

Det är ett år kvar till valet och skiljelinjen i svensk politik är tydlig.

För oss socialdemokrater är riktningen satt. Vi vill göra fortsatta reformer som bygger välfärden stark, som ger polisen resurser för att skapa trygghet i vår vardag, som ger människor jobb och därmed möjlighet att bidra och känna framtidstro.


Lena Rådström Baastad, partisekreterare Socialdemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.