Vi behöver förändra – och värna valfriheten

Replik från Liberalerna om hotet mot de idéburna skolorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag beklagar den aggressiva ton Miljöpartiet använder. Än mer att de helt saknar förslag på hur vi ska höja kvaliteten och resultaten i skolan. Replik från Roger Haddad.
Jag beklagar den aggressiva ton Miljöpartiet använder. Än mer att de helt saknar förslag på hur vi ska höja kvaliteten och resultaten i skolan. Replik från Roger Haddad.

REPLIK. Företrädare för Miljöpartiet lyfter vikten av att även mindre aktörer ska kunna bidra till den mångfald som vi vill se inom skolan, det gäller även idéburna skolor.

Jag instämmer i att vi måste utveckla ett system där de kan fortsätta sin verksamhet men där vi värnar valfriheten.

Men det är inte fritt fram för vem som helst att när som helst och hur som helst starta en skola.

Enskilda förskolor måste godkännas av kommunen, fristående grund- och gymnasieskolor kontrolleras och granskas av Skolinspektionen. Uppfyller de ägar- och ledningsprövningen kan de få tillstånd.

Jag beklagar den aggressiva ton Miljöpartiet använder. Än mer att de helt saknar förslag på hur vi ska höja kvaliteten och resultaten i skolan.

Det vi driver är att skollagen ska skärpas, resurser ska fördelas efter behov och utifrån elevernas förutsättningar. Dagens skrivningar om socioekonomiska faktorer måste förtydligas. En skola som tar ut överskott samtidigt som det finns brister i kvalitet ska inte kunna få fortsätta.  

Vi instämmer i att de förslag som diskuteras riskerar slå mot de idéburna. Därför är det viktigt att förändringar genomförs ansvarsfullt.

Skolpengen måste ses över, skolor som tar ett större ansvar ska ersättas högre. Kötiden ska justeras och ett aktivt skolval ska införas i en modell med gemensam antagning för fristående som kommunala.

Vi kräver att friskolor enklare blir av med sitt tillstånd vid återkommande brister. Staten ska enklare kunna stänga ner dåliga friskolor som brister i kvalitet. Denna paragraf ska även omfatta kommunala skolor. Skolinspektionen har i dag inte denna möjlighet.

Liberalerna kräver vidare stopp för skolor med koppling till extremism. Miljöpartiet orkade aldrig genomdriva dessa nödvändiga reformer. I stället kan skolor bedriva könsuppdelad undervisning och expandera trots att ledningen har koppling till radikal islamism.


Roger Haddad, skolpolitisk talesperson (L), vice ordförande i utbildningsutskottet 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE