Debatt

Skrota förslagen som ökar på invandringen

SD: Det måste vara slut med gymnasieamnestier och Tinderlagar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förtroendet för regeringen är redan under fryspunkten inte minst vad rör migrationspolitiken och Morgan Johansson. Oansvaret och oförnuftet kan inte fortsätta, och vi har inte råd att låta migrationspolitiken dränera svensk välfärd ytterligare, skriver Jonas Andersson och Jennie Åfeldt.
Förtroendet för regeringen är redan under fryspunkten inte minst vad rör migrationspolitiken och Morgan Johansson. Oansvaret och oförnuftet kan inte fortsätta, och vi har inte råd att låta migrationspolitiken dränera svensk välfärd ytterligare, skriver Jonas Andersson och Jennie Åfeldt.

DEBATT

DEBATT. Den rödgröna regeringens migrationspolitik är som en hydra. När riksdagen enats och huggit huvudet av ett uselt förslag, så växer det genast fram tre nya och lika världsfrånvända.

Först kom gymnasielagen, sedan amnestin, och nu är det dags för Tinderlagstiftningen.

Det utvattnade förslag som Migrationskommittén lade fram i höstas orsakade en smärre regeringskris, och migrationsminister Morgan Johansson fick därför lova att krydda förslagen med en rad liberaliseringar. En fredagskväll i december smög regeringen därför ut tre nya lagförslag:

  • En ny Tinderdejt ska i princip jämställas med ett långvarigt äktenskap vid familjeåterförening. Regeringen menar att lagen behövs för att tillvarata hbt-rättigheter, men faktum är att just denna problematik redan behandlas i kommitténs betänkande.
  • Kvotflyktingar skall få undantag från försörjningskravens för att hämta hit fler.
  • Alla som väntat länge på beslut skall kunna få uppehållstillstånd om de fått en ”särskild anknytning till Sverige”. Eftersom asyltiden räknas in blir den en smygamnesti för gymnasielagen, men omfattar även tiotusentals andra migranter.

Remissvaren rörande förslagen har nu kommit in, och det är ingen nådig läsning. Flertalet remissinstanser är överens om att regeringens förslag innehåller stora luckor och lämnar många frågetecken, vilket gör det svårt att överhuvudtaget förutse konsekvenserna.

Kritiken rör såväl den undermåliga beredningen av ärendet som själva sakförslagen, och dessutom bristen på konsekvensanalyser.

Pensionsmyndigheten saknar en ordentlig uppskattning av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna då regeringen inte använder sig av Pensionsmyndighetens tidigare beräkningar.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att kostnadsanalysen är bristfällig och påpekar att kommuner och regioner överhuvudtaget inte nämns i förslaget.

Ett grundläggande fel, som Migrationsdomstolen i Göteborg lyfter, är att regeringen väljer att bara jämföra med den gamla utlänningslagen när man ska prata kostnader. I princip innebär det att allt som är bättre än den katastrofala situationen 2015 är godkänt, enligt regeringen.

Hade man i stället jämfört med hur det sett ut under den tillfälliga lagen, så hade man tydligt sett att alla regeringens förslag nu är liberaliseringar som kommer att öka både volymer och kostnader.

Mest av allt vänder sig dock remissinstanserna mot förslaget om en smygamnesti, vilket blir konsekvensen av att alla vuxna med ”särskild anknytning till Sverige” skall få stanna. Förvaltningsdomstolen i Malmö nämner att ”betydligt fler fall” kommer omfattas av amnestin är regeringen tror, vilket Migrationsverket instämmer i.

Man menar till och med att vissa förslag går emot principen om reglerad invandring, och att det ökar incitamenten för att stanna illegalt.

Förtroendet för regeringen är redan under fryspunkten inte minst vad rör migrationspolitiken. Oansvaret och oförnuftet kan inte fortsätta, och vi har inte råd att låta migrationspolitiken dränera svensk välfärd ytterligare.

När man nu ser på den skarpa, massiva kritiken från tunga remissinstanser, är det uppenbart att regeringen bör göra det enda rätta och dra tillbaka förslagen helt och hållet.

Vi kommer att göra allt i vår makt för att stoppa alla liberaliseringar, alla nya undantag och alla nya kryphål. Ska Sverige kunna förändras i rätt riktning, så behövs en migrationslagstiftning som är förutsägbar, långsiktig och konsekvent.

Det måste vara slut med gymnasieamnestier och Tinderlagar.


Jonas Andersson, ledamot i Socialförsäkringsutskottet samt representant i migrationskommittén (SD)
Jennie Åfeldt, ledamot i Socialförsäkringsutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Migrationspolitik

LÄS VIDARE

DEBATT Dags att förenkla för arbetskraftsinvandring

ÄMNEN I ARTIKELN

Migrationspolitik

Morgan Johansson

Sverigedemokraterna

Miljöpartiet