Nya parker på hustaken och bad i Malmö kanal

Centerpartiet: Så vill vi göra staden grönare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett innovativt grönare Malmö med grönska som är både nytänkande och yteffektiv måste vara visionen för framtiden, skriver Anton Sauer och Martin Molin.
Ett innovativt grönare Malmö med grönska som är både nytänkande och yteffektiv måste vara visionen för framtiden, skriver Anton Sauer och Martin Molin.

DEBATT MALMÖ. I år kommer Malmö passera 350 000 invånare.

Att människor väljer att söka sig till städer, trots att vi det senaste året lärt oss att det mesta går att göra online, är egentligen inte så konstigt. Städer fyller en funktion som mötesplats för innovation, företagande, fritid och kultur som inte kan ersättas av digitala möten.

Samtidigt visar en nyligen utförd undersökning av konsultföretaget WSP att vikten av parker och nära grönska i våra större städer blivit betydligt viktigare i och med pandemin. För att fler Malmöbor inte ska innebära mindre grönska gäller det att fundera ett par vändor till på hur vi bygger vår stad.

När Världsmiljödagen 2021 firades var temat reimagine, recreate och restore. Ett budskap som verkligen bör vara vägledande i Malmö.

Grönska finns i stor utsträckning runt om i vår stad men mer skulle kunna göras för att stötta och utveckla den biologiska mångfalden och våra ekosystem. Malmös framtid innebär att mer och mer yta kommer användas för att bygga allt från bostäder till skolor.

Det är en naturlig konsekvens av att staden växer och att vi blir fler Malmöbor. Att bygga mer på höjden ger mer plats åt bostadsnära grönytor och stora gröna innergårdar.

Staden måste också i större utsträckning tänka om vad en grönyta är. Helt enkelt reimagine hur vi bygger staden, grönytor måste inte endast innebära parker.

Centerpartiet vill se större ambition för tredimensionell grönska, med exempelvis fasadgrönska och takparker. Stadens egna lokaler bör leda vägen för ett grönare Malmö, med gröna väggar och tak.

Ett koncept som även lanserats i andra städer runt om i världen är mikroparker eller ”pocket parks”. Där små outnyttjade ytor blir parker i litet format som ger ett inslag av grönska i stadsmiljön.

Temporära parker eller pop-up parker fyller samma funktion och kan skapas med enkla medel runt om i staden istället för att bevara hårdgjorda ytor.

Grönytor kan fylla många funktioner. Stora gräsmattor är fantastiska att träffas på, leka och umgås, men det bidrar inte så mycket till biologisk mångfald.

Många grönytor, till exempel utmed vägar och järnvägar, skulle kunna omvandlas från klippt gräs till vildäng för att gynna den biologiska mångfalden. Att inte längre kontrollera grönytan och låta fri grönska frodas är en enkel åtgärd med stor effekt för insekter och större variation av arter.

Även genom att ge bättre förutsättningar för de lantbrukare som arrenderar stadens mark kan kommunen ge bättre förutsättningar för mer långsiktigt odlande. Odlande med större diversitet av arter och mer miljömässigt hållbart.

Vi måste kunna erbjuda längre arrendetider så att de jordbrukare som vill satsa ska känna sig trygga med långsiktiga investeringar för exempelvis att ställa om till ekologiskt jordbruk.

Genom att bygga mer klassisk kvartersstad uppstår gårdar där även människor i staden kan få glädjen att odla.

Storgårdskvarter, till skillnad från hus som saknar egna bostadsgårdar ger de boende glädjen att ta hand om och utveckla sina grönytor. Forskning visar att innergårdar som tydligt tillhör de boende nyttjas och omhändertas bättre.

Förutsättningarna för att kunna odla inne i staden med olika typer av grönska blir också bättre.

När man talar om grönytor i urbana områden inkluderar även detta vattendrag, så som kanaler.

Malmös kanal är i dag inte välmående. Vattnet är smutsigt och allt ifrån cyklar till läkemedel dumpas i vattnet. Centerpartiet har haft som vision att kanalen en dag ska vara ren nog att bada i.

Vi vill se en mer levande och ännu attraktivare stadsmiljö längs kanalen för såväl Malmöbor som för besökare. Vi behöver därför höja tempot för att förbättra vattenkvaliteten och ta ett omtag om nedskräpningen i kanalen.

Ett innovativt grönare Malmö med grönska som är både nytänkande och yteffektiv måste vara visionen för framtiden. Där vi tar alla chanser att öka trivsel i staden liksom att främja den biologiska mångfalden.

Det är Centerpartiets vision för ett grönare Malmö.


Anton Sauer, gruppledare (C)
Martin Molin, 2:e vice ordförande stadsbyggnadsnämnden (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE