Debatt

Låt kvinnor göra aborter hemma

Moderaterna: Så vill vi modernisera abortlagstiftningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Dagens abortlagstiftning är föråldrad. Nu borde Sverige gå vidare. För den som vill utföra en medicinsk abort i hemmet – självklart med stöd och rådgivning – bör det bli möjligt, skriver Ulf Kristersson, Camilla Waltersson Grönvall och Josefin Malmqvist.
Dagens abortlagstiftning är föråldrad. Nu borde Sverige gå vidare. För den som vill utföra en medicinsk abort i hemmet – självklart med stöd och rådgivning – bör det bli möjligt, skriver Ulf Kristersson, Camilla Waltersson Grönvall och Josefin Malmqvist.

DEBATT

DEBATT. Tack vare stora medicinska framsteg finns i dag goda möjligheter att öka många kvinnors självbestämmande och anpassa vården efter individuella behov. Det kräver att lagen justeras. Moderaterna presenterar fyra förslag.

Den fria aborträtten har ett mycket starkt stöd i Sveriges riksdag och hos svenska folket. För Moderaterna är det fundamentalt: reproduktivt självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet, och helt avgörande för ett jämställt samhälle. Men då har man också ett ansvar att följa utvecklingen och se till att regelverket fungerar på bästa möjliga vis.

Och ju mer vi analyserar dagens regelverk, desto mer uppenbart är det att lagstiftningen börjar bli föråldrad. När dagens abortlagstiftning infördes för 45 år sedan handlade varje abort om ett kirurgiskt ingrepp. I dag är 9 av 10 aborter medicinska. Det är en banbrytande utveckling.

Trots enorma medicinska framsteg har lagen inte uppdaterats. Samtidigt tar andra länder viktiga steg framåt. Påskyndat av coronapandemin har bland annat Storbritannien och Frankrike gjort det möjligt för kvinnor att efter konsultation hämta ut sin abortmedicin på apotek.

En färsk utvärdering från den brittiska läkarföreningen FSRH visar på mycket goda resultat av denna förändring. Väntetiderna har minskat rejält, aborterna genomförs tidigare och 80 procent av kvinnorna föredrar hemaborter framför sjukhus. Ingen har heller behövt läggas in för vård.

Det finns alltså stora möjligheter att öka självbestämmandet och anpassa vården efter den enskilda kvinnans behov. På precis detta pekar också flera tunga företrädare för den svenska mödravården.

Trots dessa starka skäl måste fortfarande alla aborter i Sverige genomföras på sjukhus. Det bortser från att det inte alls alltid är vad den enskilda kvinnan vill – hemmet kan upplevas vara en betydligt tryggare miljö. Dessutom genomför enligt Socialstyrelsen redan tre av fyra kvinnor den andra delen av en medicinsk abort i hemmet.

Nu borde Sverige gå vidare. För den som vill utföra en medicinsk abort i hemmet – självklart med stöd och rådgivning – bör det bli möjligt.

De kvinnor som däremot önskar stöd på sjukhus ska naturligtvis fortsatt få det. Målet ska vara att individanpassa vården och stärka kvinnors självbestämmande.

Moderaterna har arbetat fram fyra förslag:

1. Abort i hemmet via apotek

Sverige bör ändra lagen så att kvinnor som vill efter konsultation ska kunna hämta ut medicinen på apotek. Därmed kan hela den medicinska aborten genomföras i hemmet. Det stöd och den rådgivning som idag erbjuds ska fortsatt erbjudas, och rätten till hjälp via sjukhus ska fortsatt garanteras. En statlig utredning som tar fram ett konkret förslag bör tillsättas omedelbart.

2. Barnmorskors rätt att utföra abort

Svenska barnmorskor har en unik roll i mödrahälsovården och deltar redan i behandling i samband med abort. Här finns gedigen erfarenhet att ta tillvara på, vilket också skulle kunna bidra till ökad kontinuitet och trygghet. I den utredning som tillsätts bör också möjligheten för specialiserade barnmorskor att tillåtas föreskriva medicinsk abort övervägas.

3. Inför en tidsgaranti

För att på allvar värna rätten att fatta ett beslut om att genomföra en abort måste Sverige få bort köerna. Den stora majoriteten av aborter genomförs tidigt i graviditeten men det är oacceptabelt att enskilda kvinnor ska behöva vänta, inte minst vid tidskritiska situationer. Socialstyrelsen bör därför få uppdraget att kartlägga väntetiderna och därefter ta fram förslag på åtgärder som motsvarar en tidsgaranti.

4. Mer pengar till forskning

Världsledande forskning om medicinska aborter bedrivs på Karolinska Institutet i Stockholm. Det gör mycket gott både för Sverige och andra delar av världen. Stödet för denna viktiga forskning behöver öka i samband med att lagstiftningen ändras.

Det förändrade medicinska läget möjliggör en moderniserad abortlagstiftning som ökar självbestämmandet och anpassar vården efter varje enskild kvinnas behov. Sverige bör fortsätta vara med och leda utvecklingen framåt.


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)
Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Debatten om fri abort

LÄS VIDARE

DEBATT Hur kan ni acceptera Söders kvinnohat, SD?

ÄMNEN I ARTIKELN

Debatten om fri abort

Abort

Moderaterna

Josefin Malmqvist

Ulf Kristersson

Camilla Waltersson Grönvall

Socialstyrelsen