Stress på jobbet dödar – det ska vi ändra på

S: Regeringen inför nollvision mot dödsfall till följd av arbete

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. Därför utvidgar regeringen nu den gällande nollvisionen mot dödsolyckor till att även innefatta dödsfall till följd av arbete – till exempel på grund av ohälsosam stress, skriver Eva Nordmark och Anna Johansson.
Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. Därför utvidgar regeringen nu den gällande nollvisionen mot dödsolyckor till att även innefatta dödsfall till följd av arbete – till exempel på grund av ohälsosam stress, skriver Eva Nordmark och Anna Johansson.

DEBATT. Varje år dör tusentals människor i Sverige i förtid på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Det handlar om exponering för farliga ämnen, ohälsosam och långvarig stress i arbetslivet och psykisk ohälsa.

Åtgärder för att bekämpa den arbetsrelaterade dödligheten behöver prioriteras. Därför är en nollvision om att ingen ska dö på eller till följd av sitt arbete ett av fyra prioriterade mål i regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenteras i dag.

Det dör i snitt en person varje vecka i Sverige till följd av en olycka i sitt arbete. Det är anhöriga som aldrig mer får se sin partner, förälder, barn eller syskon komma hem igen. Arbetsgivare, staten och samhället behöver vidta konkreta åtgärder för att ingen ska dö på jobbet. Inget annat än en nollvision för dödsolyckor kan gälla.

För att förbättra säkerheten på Sveriges arbetsplatser har den socialdemokratiskt ledda regeringen kraftigt förstärkt resurserna till arbetsmiljöpolitiken under de senaste åren. 150 nya arbetsmiljöinspektörer har anställts på Arbetsmiljöverket.

Nu görs över 10 000 fler arbetsmiljöinspektioner årligen jämfört med för fyra år sedan. Arbetsmiljöverkets inspektioner är viktiga för att säkerställa att arbetsgivare vidtagit alla åtgärder som går för att förhindra allvarliga tillbud och olycksfall.

Vid sidan av myndigheternas arbetsinsatser har skyddsombuden en avgörande roll. Var tredje dödsolycka i byggbranschen sker på arbetsplatser där skyddsombud inte har haft tillträde.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta kämpa för att skyddsombuden ska få rätt verktyg och utbildning för att göra sitt livsviktiga jobb.

Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. Därför utvidgar regeringen nu den gällande nollvisionen mot dödsolyckor till att även innefatta dödsfall till följd av arbete.

Det handlar om en nollvision mot arbetsplatsolyckor som leder till död, men också mot arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, ohälsosam stress, cancer och suicid. Bara av stress på jobbet dör över 700 personer i Sverige varje år, och forskare bedömer att dödsfall orsakade av arbetsrelaterad stress väntas skörda ännu fler liv i framtiden.

Det är en utveckling som måste brytas!

Att vidga nollvisionen är också angeläget ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är fler män som dör i fysiska arbetsplatsolyckor, men det är fler kvinnor som dör till följd av arbetsrelaterad stress. I dag finns de flesta arbetande kvinnorna i Sverige inom offentlig sektor, där omsorg om människor står i fokus.

Arbetstagare i välfärden var redan innan pandemin överrepresenterade i sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa och ohälsosam arbetsbelastning. Coronapandemin har för många haft ytterligare negativ påverkan för arbetsmiljön.

En viktig del av att bekämpa den arbetsrelaterade dödligheten är att förbättra arbetsvillkoren för anställda inom välfärden. Det handlar om fler trygga anställningar, tid för återhämtning och delaktighet i arbetsmiljön.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta prioritera välfärden framför nya skattesänkningar. Att skapa en bättre arbetssituation för de anställda kommer att vara en integrerad del av varje satsning som vi gör på välfärden.

Myndigheterna på arbetsmiljöområdet behöver prioritera insatser för att förbättra arbetsmiljön inom välfärdsyrkena. Kunskapen om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver öka och arbetsgivarna ska få rätt stöd och vägledning.

Även kunskapen om att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa ska förstärkas.

Samtidigt är det viktigt att Arbetsmiljöverket fortsätter prioritera tillsynen av arbetsmiljön inom välfärden. Arbetsmiljöregelverket behöver även ses över för att bättre bemöta de risker som finns i kvinnodominerad sektor.

Vi socialdemokrater anser att arbetsgivare som inte fullgör sitt arbetsmiljöansvar ska kunna dömas att betala sanktionsavgifter i fler fall än vad som är möjligt i dag. Vi anser också att det finns ett behov av att se över arbetsskadeförsäkringen, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Socialdemokraterna kommer att outtröttligt fortsätta kämpa för en trygg och säker arbetsmiljö, för att svenska löntagare ska kunna komma hem efter jobbet – friska och hela.


Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)
Anna Johansson, ordförande i arbetsmarknadsutskottet (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE