Ensamheten bland de äldre är hjärtskärande

L: Äldrevården behöver en nationell åtgärdsplan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige behöver en nationell åtgärdsplan för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi förslår en strategi mot ofrivillig ensamhet, eget hemtjänstteam för de boende och språkkrav för personalen, skriver Nyamko Sabuni och Barbro Westerholm.
Sverige behöver en nationell åtgärdsplan för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi förslår en strategi mot ofrivillig ensamhet, eget hemtjänstteam för de boende och språkkrav för personalen, skriver Nyamko Sabuni och Barbro Westerholm.

DEBATT. Med stor risk för en tredje våg av Coronaviruset måste Sverige skyndsamt dra lärdomar av tidigare misstag. Vi måste skydda de årsrika från viruset samtidigt som de kan erbjudas en framtid att se fram emot.

Sverige behöver därför genomföra en nationell åtgärdsplan för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen.

Sverige har misslyckats med att skydda de äldre från pandemin. Tre av fyra som har avlidit av viruset har gjort det inom äldreomsorgen.

Samtidigt visar en studie från Folkhälsomyndigheten att den psykiska ohälsan bland äldre har ökat avsevärt, framförallt bland de som redan är socialt utsatta.

Vi måste ta ett helhetsgrepp kring svensk äldreomsorg. Högkvalitativ vård behöver ges, smittspridningen minska, den ofrivilliga ensamheten botas och kvaliteten inom äldreomsorgen stärkas.

Liberalerna föreslår därför följande:

En strategi mot den ofrivilliga ensamheten 

Innan pandemin uppgav två tredjedelar av boende vid äldreboenden att de upplevde en ofrivillig ensamhet. Färre än var tionde årsrik hade anhöriga i sin närhet när de avled av covid-19.

Det är hjärtskärande. Vi behöver därför få på plats en bred strategi som tar ett helhetsgrepp mot den ofrivilliga ensamheten under, såväl som efter, den rådande pandemin.

Eget hemtjänstteam

Sveriges äldsta är inget kollektiv. De är miljontals unika individer med olika erfarenheter och preferenser. De förtjänar därför att få stöd av bekanta ansikten.

I dag möter en omsorgstagare i snitt 16 olika utövare under en tvåveckorsperiod. Detta antal vill Liberalerna halvera.

Vi anser att omsorgsmottagare förtjänar kontinuiteten av ett eget hemtjänstteam. Bekanta ansikten skapar en trygghet och förutsägbarhet hos människor som ibland inte har någon annan som hälsar på.

Stärk arbetsvillkoren för de anställda

För att stärka kvalitén inom äldreomsorgen måste vi investera i medarbetarna. Fyra av tio anställda inom äldreomsorgen saknar tillräcklig utbildning. Fler måste tillåtas att stärka sin kompetens parallellt med sitt arbete.

Vidare måste vi se över lönenivåerna och anställningsvillkoren. Det måste bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen.

Inför språkkrav inom äldreomsorgen

Parallellt behöver kraven för att arbeta inom äldreomsorgen öka. Det är en förutsättning för att attraktiviteten inom yrket ska stärkas samt att kvaliteten blir bättre.

Liberalerna vill därför införa ett språkkrav för äldreomsorgens personal. Drygt 56 procent av de anställda inom Sveriges tre storstadskommuner är födda utomlands.

Utrikesfödda är en förutsättning för att verksamheten ska fungera i en stor del av Sveriges kommuner. Samtidigt behöver omsorgsmottagare kunna känna sig trygga i kommunikationen med personalen. Språkutbildningar behöver också erbjudas inom äldreomsorgen för att befintlig personal ska kunna lära sig svenska snabbare på arbetsplatsen.

Läkare på äldreboenden

Kommuner får i dag inte anställa läkare. Detta är något som Coronakommissionens granskning kritiserar. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en granskning av fallen av årsrika i Corona, och där man konstaterar att cirka 20 procent av fallen inte föranlett någon läkarbedömning alls. Ifall kommuner tillåts anställa läkare kommer fler boende kunna få den läkarbedömning de har rätt till.

Bekant och kompetent personal kan inte ersätta anhörigas närhet. Men behovet av personal som förstår ens behov är än större när anhöriga inte får hälsa på fysiskt. Det kommer även en dag efter pandemin då ofrivillig ensamhet fortsatt sitter djupt rotad inom äldreomsorgen.

Vi måste kunna mer än att återgå till gamla hjulspår när pandemin är över. Ingen människa ska behöva leva livets sista stund ensam.


Nyamko Sabuni, partiledare, Liberalerna
Barbro Westerholm, äldrepolitisk talesperson, Liberalerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE