Här skulle vården inte gynnas av bantat 1177

Replik från 1177 VPT i Västra Götaland om att flytta tjänsten till vårdcentralerna

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att sprida ut sjuksköterskorna på vårdcentralerna innebär att rationaliteten för vidareutbildning, samtalshandledning och specialiserat it-stöd försämras. Det kan leda till försämrad tillgänglighet och påverka patientsäkerheten, skriver Ola Palmquist och Jill Johnsson.
Foto: GETTY
Att sprida ut sjuksköterskorna på vårdcentralerna innebär att rationaliteten för vidareutbildning, samtalshandledning och specialiserat it-stöd försämras. Det kan leda till försämrad tillgänglighet och påverka patientsäkerheten, skriver Ola Palmquist och Jill Johnsson.

DEBATT

REPLIK. Vi välkomnar kritiken mot 1177 vårdguiden på telefon (VPT). Verksamhet som inte kritiseras stelnar och blir ineffektiv. Det är glädjande att det inte är rådgivning om vård på telefon som ifrågasätts, utan hur den bör organiseras.

Vår referensram är Västra Götalandsregionen (VGR) och premisserna skiljer sig, men flera av de företeelser som lyfts är relevanta för oss.

1177 VPT är en ingång till vården. Sjuksköterska gör en medicinsk bedömning, ger egenvårdsråd och vid behov hänvisas till rätt vårdnivå. Eftersom patienten är okänd och bedömningen görs utan kroppsundersökning måste det finnas en säkerhetsmarginal för att undvika felbedömningar. Undersökning via telefon utförs med en kvalitetssäkrad samtalsmetod och ett evidensbaserat rådgivningsstöd.

Sjuksköterskorna har bred kompetens och erfarenhet. I VGR är medelåldern 58 år. Introduktionsutbildningen är fyra veckor. Vidareutbildning, samtalshandledning och återkoppling av utfall sker regelbundet för hög kvalitet och patientsäkerhet.

1177 VPT i VGR bedrivs på fem kontor som möjliggör för sjuksköterskorna att rådfråga varandra. Det gynnar gemensam ledning med utveckling, patientsäkerhet, administration,it-stöd, personaltjänst, och ekonomi. Ledningen underlättar också samverkan med andra som man har en gränsyta mot, som Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Att det skulle vara lättare att ge rådet att besöka närakuten än att ge egenvårdsråd håller vi inte med om. 2020 i VGR var andelen som hänvisades till akuter och specialistmottagningar 17,5 procent. Andelen egenvårdsråd var 37,8 procent. Undersökningar anger att i VGR följer 92 procent av patienter råden helt, 6 procent delvis, och bara 2 procent inte alls.

Att sprida ut sjuksköterskorna på vårdcentralerna innebär att rationaliteten för vidareutbildning, samtalshandledning och specialiserat it-stöd försämras. Det kan leda till försämrad tillgänglighet och påverka patientsäkerheten.


Ola Palmquist, regionområdeschef 1177 VPT & Sjukvårdens Larmcentral VGR
Jill Johnsson, verksamhetschef 1177 VPT VGR


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE