Ökad tillväxt ett måste för att rädda klimatet

Debattörerna: Näringslivet i full gång med omställningen – nu måste politikerna göra sitt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sveriges politiker behöver förstå nyttan som svensk industri gör i det globala klimatarbetet så att näringslivet får rätt förutsättningar att kunna bidra med ny teknik som minskar utsläppen, skriver Jesper Gyberg och Marie Knutsen-Öy.
Sveriges politiker behöver förstå nyttan som svensk industri gör i det globala klimatarbetet så att näringslivet får rätt förutsättningar att kunna bidra med ny teknik som minskar utsläppen, skriver Jesper Gyberg och Marie Knutsen-Öy.

DEBATT. Att sänka utsläppen och stoppa klimatförändringarna är en uppgift som det svenska näringslivet har tagit sig an med full kraft.

Svenska företag satsar stort på att investera i morgondagens teknik som ger förutsättningar för fortsatt välstånd samtidigt som vi blir av med utsläpp. Det sker genom investeringar i bland annat produktion av fossilfritt stål, nya fabriker för batterier och produktion av fossilfria varor från skogen.

För näringslivet råder ingen tvekan, vi måste nå de svenska klimatmålen och vi arbetar för att hela EU inte ska ha några utsläpp av växthusgaser senast 2050.

Sverige och EU behöver visa resten av världen att det går att sänka utsläppen av växthusgaser och samtidigt öka välståndet.

Ökat välstånd och tillväxt är ett måste för att de nya tekniker och lösningar som behövs för att rädda klimatet ska kunna tas fram.

Det sker hela tiden stora landvinningar när det gäller ny, klimatsmart teknik och vi har ett ansvar att se till att dessa lösningar når ut brett så att vi kan fortsätta medverka till att lyfta människor ur fattigdom utan att för den skull erodera klimatet.

Klimatfrågan är till sin natur global. Tack vare vår export bidrar svenska företag till klimatnytta i övriga delar av världen.

2018 trängde svensk export undan utsläpp från smutsigare produktion utomlands som motsvarade hälften av Sveriges samlade utsläpp. Den nyttan kan komma att fördubblas fram till 2040 förutsatt att bland annat elen räcker till.

Klimatomställningen i Sverige kommer att kräva en kraftigt ökad elanvändning. De flesta prognoserna talar om en fördubblad elanvändning till 2045.

Denna ökade elanvändning är en förutsättning för att vi ska klara bland annat utfasningen av fossila bränslen i samhället.

Det internationella energiorganet IEA lyfte nyligen fram i sin rapport att vi inte kan stänga några dörrar till fossilfri elproduktion om vi ska klara av att nå klimatmålen.

I sin rapport pekar de på att vind- och solkraft kommer att vara viktigt på global nivå men att även utbyggd kärnkraft kommer att vara nödvändig för att möta behoven av ren energi.

Sverige kan bli en viktig spelare i den globala omställningen, både genom att vara ett föredöme men inte minst genom att bidra till att ny teknik som minskar klimatavtrycket utvecklas och sprids.

För att detta ska bli verklighet behöver vi politiker som vågar ta ställning.

  • Sveriges politiker behöver förstå nyttan som svensk industri gör i det globala klimatarbetet så att näringslivet får rätt förutsättningar att kunna bidra med ny teknik som minskar utsläppen.
  • Tillståndshanteringen för till exempel nya investeringar som minskar klimatavtrycket, eller för utbyggnad av nödvändig elnätskapacitet, måste väsentligen kortas.
  • Den planerbara elproduktionen behöver byggas ut, särskilt i södra delen av landet, för att möta den stora ökningen av väderberoende elproduktion vi har framför oss.

Näringslivet är i full gång med omställningen. Stora investeringar som skulle minska klimatavtrycket planeras.

Det är hög tid att den svenska politiken tar sin del av ansvaret. Samtliga partier som gör anspråk på att ta klimatfrågan på allvar bör presentera en trovärdig plan för hur man ska ge svenska företag de bästa möjliga förutsättningar att bidra i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser.

Alternativet vore att svika klimatomställningen.


Jesper Gyberg, klimatpolicyansvarig, Svenskt Näringsliv
Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert, Svenskt Näringsliv


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE