De högerkonservativa vill behålla vinstjakten

Slutreplik från S om skolan och jämlikheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraternas politik är glasklar: Sverige måste åter sätta alla elevers rätt till kunskap framför skolmarknadens jakt på vinst. Men de högerkonservativa partierna säger som bekant nej till alla förslag som ökar jämlikheten. Slutreplik från Anna Ekström och Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Socialdemokraternas politik är glasklar: Sverige måste åter sätta alla elevers rätt till kunskap framför skolmarknadens jakt på vinst. Men de högerkonservativa partierna säger som bekant nej till alla förslag som ökar jämlikheten. Slutreplik från Anna Ekström och Katrin Stjernfeldt Jammeh.

SLUTREPLIK. Socialdemokraternas politik är glasklar: Sverige måste åter sätta alla elevers rätt till kunskap framför skolmarknadens jakt på vinst.

Men från 1990-talet och framåt så avreglerades Sveriges skolsystem till att bli ett av världens mest marknadsanpassade. Vänsterpartiet har rätt i att nuvarande skolvalsregler och marknadsstyrning spär på ojämlikheten i skolan och samhället. För att kunna ändra på det och skapa ett jämlikt skolsystem fritt från vinstjakt krävs ett hårt arbete för att skapa de parlamentariska förutsättningarna.

De högerkonservativa partierna säger som bekant nej till alla förslag som ökar jämlikheten.

Vi socialdemokrater är trots motståndet från höger fast beslutna att steg för steg göra skolan mer jämlik utifrån de förutsättningar som finns politiskt, samtidigt som vi synliggör behovet av större förändringar.

Vänsterpartiet har dock fel när de beskriver satsningarna på skolan i Malmö. Malmö har gjort om hela stadens organisation för att möta skolans behov. Skatten höjdes och hela intäktsökningen gick till satsningar på skolan. Det infördes ett system för resursfördelning som tydligare fördelar efter behov.

Resurstillskotten och alla de insatser som gjorts för att höja kunskapsresultaten har haft effekt. Kunskapsresultaten ökar – för nionde året i rad!

Att det ändå behövs mer pengar till skolan är vi överens om. Men Vänsterpartiets anklagelser om besparingar i Malmös skolor är felaktiga. Med ökade statsbidrag från regeringen och kommunalt satsade resurser får Malmös grundskolor förstärkning att täcka de löne- och kostnadsökningar som prognosticeras, och vi ger full ersättning för att möta att eleverna blir fler.

Trots att den centrala administrationen får en effektivisering på 0,8 procent, så blir tillskottet till skolan reellt.

Det betyder inte att vi är nöjda. Vår strävan för en jämlik kunskapsskola fortsätter. Och arbetet för att få nödvändiga reformer genom riksdagen växlas upp.


Anna Ekströmutbildningsminister (S)
Katrin Stjernfeldt Jammehkommunstyrelsens ordförande Malmö (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE