Debatt

KD talar osanning om bidragsberoende

Replik från styret i Uppsala om försörjningsstöd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De kraftigt minskade kostnaderna för Uppsala kommuns försörjningsstöd är en positiv trend. Men företrädarna för KD far med osanning om anledningarna och förbiser många viktiga åtgärder som genomförts, skriver Mohamad Hassan, Klas-Herman Lundgren och Charles Pylad.
De kraftigt minskade kostnaderna för Uppsala kommuns försörjningsstöd är en positiv trend. Men företrädarna för KD far med osanning om anledningarna och förbiser många viktiga åtgärder som genomförts, skriver Mohamad Hassan, Klas-Herman Lundgren och Charles Pylad.

DEBATT

REPLIK. De kraftigt minskade kostnaderna för Uppsala kommuns försörjningsstöd är en positiv trend, men företrädarna för KD far med osanning om anledningarna och förbiser många viktiga åtgärder som genomförts med fokus på att fler ska gå från bidrag till jobb, och som nu börjat ge effekt.

Ett minskat flyktingmottagande är endast en av flera orsaker till de minskade bidragskostnaderna.

Mittenstyret har däremot börjat få allt mer genomslag för den 26-punktsplan som vi infört, vilken har som mål att få fler Uppsalabor att gå från bidrag till jobb.

Under 2018 överfördes många ensamkommande ungdomar från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Socialsekreterarna har framgångsrikt arbetat med denna grupp och sett till att en stor del av dem fått jobb och egen försörjning, vilket lett till att biståndet mer än halverats 2020 jämfört med 2019.

En annan viktig och bidragande orsak är det arbete som vår arbetsmarknadsavdelning genomfört med bland annat extratjänster och andra aktiva arbetsmarknadsinsatser som komplement till Arbetsförmedlingens verksamhet under 2019, med barnfamiljer som en prioriterad målgrupp för insatserna.

Detta arbete har lett till att cirka 250 färre hushåll i Uppsala är beroende av ekonomiskt bistånd under 2020 jämfört med 2019.

Ytterligare åtgärder som gett effekt är avskaffandet av de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som lett till en mer individuell prövning där behovet styr i högre utsträckning. Vi beviljar inte heller längre hyra för svarta andrahandskontrakt.

Gällande hyreskontrakt så är det Uppsalahem själva som beslutat att inte kräva intyg på inkomst, eftersom de litar på att hyresgästen själv avgör sin betalningsförmåga.

Vi har etablerat ett Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda och kommer etablera ett i Gränby-Kvarngärdet för att fler Uppsalabor i behov av ekonomiskt bistånd ska erbjudas en helhetslösning med språk, utbildning och arbetsmarknadsanställningar i kombination, en så kallad heltidsplan, för att komma i arbete. Ingen ska lämnas utanför.

Det är missvisande att dra slutsatsen att SFI i Uppsala inte håller måttet efter antalet som hoppar av eller inte klarar kurserna. Vi har en av landets största SFI-verksamheter med ca 4 100 elever. Upp mot hälften av alla deltagare som läser av fri vilja planerar inte att etablera sig i Uppsala eller Sverige. Arbetsmarknadsnämnden har som plan att få en mer nyanserad och detaljerad bild av detta i december.

Den nu rådande pandemin påverkar arbetsmarknaden negativt och då är det fler som vill eller behöver studera. Det märks på det ökade antalet sökande till vuxenutbildningen. Yrkesutbildning är en viktig insats för att möta arbetslösheten bland unga vuxna, särskilt i dessa tider, och då ska vi se till att det finns goda möjligheter till att studera. 

Frukterna av Mittenstyrets framgångsrika arbete med fokus på att fler ska få jobb skördar vi nu under 2020 då cirka 250 färre hushåll i Uppsala är beroende av ekonomiskt bistånd. Men mer behöver göras och vi är villiga att ta till oss av alla goda idéer för att få fler Uppsalabor i arbete.


Mohamad Hassan, ordförande i arbetsmarknadsnämnden (L)
Klas-Herman Lundgren, förste vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden (S)
Charles Pylad, ledamot i arbetsmarknadsnämnden (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Uppsala

LÄS VIDARE

Styret i Uppsala spär på bidragsberoendet

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Integrationspolitik

Gottsunda

SFI

Gränby

Kvarngärdet