Farligt att högern röstar för rysk fossilgas

S: Vansinne att oppositionen kallar gas hållbart

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I förra veckan ledde en omröstning i Europaparlamentet till det kontroversiella beslutet att klassa kärnkraft och naturgas som hållbara energislag. Detta trots att förslaget sågats av EU-parlamentets egna experter och forskare som säger att beslutet inte stämmer med vetenskap. Från Sverige försökte S, MP, C och V att stoppa förslaget men M, KD, L och SD röstade för.  Vilket är vansinne då förslaget gynnar Putin och riskerar att låsa in oss i årtionden av fossil industri, menar Jytte Guteland och  Mattias Vepsä, Socialdemokraterna. Bilden till höger visar klimataktivister som i förra veckan protesterade mot förslaget utanför Europaparlamentet.
I förra veckan ledde en omröstning i Europaparlamentet till det kontroversiella beslutet att klassa kärnkraft och naturgas som hållbara energislag. Detta trots att förslaget sågats av EU-parlamentets egna experter och forskare som säger att beslutet inte stämmer med vetenskap. Från Sverige försökte S, MP, C och V att stoppa förslaget men M, KD, L och SD röstade för. Vilket är vansinne då förslaget gynnar Putin och riskerar att låsa in oss i årtionden av fossil industri, menar Jytte Guteland och Mattias Vepsä, Socialdemokraterna. Bilden till höger visar klimataktivister som i förra veckan protesterade mot förslaget utanför Europaparlamentet.

DEBATT. I Europaparlamentets omröstning om taxonomin synas de högerkonservativas syn på kärnkraft. De är inte för att rädda varken klimatet eller energisäkerheten och stödjer kärnkraften.

Med de höga priserna på ny kärnkraft är det oklart vad som egentligen driver de högerkonservativa. Är det här det slutliga beviset på att energipolitiken reducerats till ett slags symbolpolitiskt krig om vindkraft eller kärnkraft?

För oss Socialdemokrater är energipolitiken för viktig för den typen av småaktighet. Det är därför regeringen bjuder in till blocköverskridande samtal om energipolitiken, inklusive kärnkraften.

För oss spelar kärnkraften en viktig roll i vårt energisystem och kommer göra det en lång tid framöver.

Men det är inte vad veckans omröstning om EU:s taxonomi handlat om. Det handlade om att ge subventionerat kapital till investeringar inte bara i kärnkraft utan också i fossil naturgas.

Det paket som föreslagits innebär att både kärnkraft och fossilgas klassificeras som hållbara investeringar. Så när L, M, KD och SD röstade för att inkludera kärnkraften röstade man automatiskt för att inkludera fossilgasen.

Dessutom gick ledamöter från L, M och KD ut i ett gemensamt brev för att uppmana fler att stödja förslaget. Där argumenterar man för att fossilgasen kanske inte är så farlig ändå. Detta trots att vi nu riskerar låsa in oss i årtionden i fossil infrastruktur och fossila bränslen.

Det är särskilt anmärkningsvärt av Liberalerna som alltid argumenterat för kärnkraft för att undvika rysk gas. Plötsligt är det tyst om den ryska gasen, motståndet är som bortblåst.

Det är en farlig väg att gå – både för klimat och energisäkerhet.

Gröntvättningen där man försöker få fossilgas att framstå som hållbart och till och med ställer lägre krav på naturgas än på biogas går rakt emot hela syftet med taxonomin.

Taxonomin ska nämligen inte acceptera investeringar som leder till ”avsevärd skada på miljön”. Men nu är det precis det som sker. Vilket även EU-kommissionens egna experter varnat för.

Risken är att ramverket helt fallerar, helt tappar förtroendet på de finansiella marknaderna. Det kan vilken småsparare som helst förstå – är det här det man ser framför sig när man vill spara hållbart?

En fallerad taxonomi kommer drabba de energislag som redan i dag finns med, som redan har strikta krav på sig. Det handlar om såväl sol, vind och vatten som svensk bioenergi från skogen som skulle få allt svårare att attrahera kapital. Trots att det är precis dessa energislag som behövs för att snabbt få ner klimatutsläppen.

Det är också exakt de energikällor som snabbt kan bryta vårt fossila energiberoende från Ryssland. Därför är det också en farlig väg att gå för vår säkerhet.

Det är inte konstigt att Ukrainas Tysklandsambassadör har uppmanat till ett stopp för gasen från taxonomin. Det vore att spela Ryssland i händerna att låsa in EU i den infrastruktur Putin så gärna vill använda för sin exporterade gas.

Vi är övertygade om att även L, M och KD står bakom regeringens hårda politik mot Ryssland, både när det gäller militärt stöd och att strypa de ryska intäkterna. Därför är det anmärkningsvärt att man landar så fel i frågan om taxonomi.

Låt oss istället åter enas över blockgränsen och hitta en långsiktigt hållbar lösning för framtidens energisystem. Stoppet av taxonomin är inget som helst hinder för detta, inte heller ett stopp för ny kärnkraft.

De högerkonservativa är nu skyldiga väljarna ett svar – var står man egentligen i frågan om rysk gas?


Jytte Guteland, europaparlamentariker för Socialdemokraterna


Mattias Vepsä, riksdagsledamot för Socialdemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE